Home
Judetul Bacau
Linkuri utile
Despre noi
Membri
Proiecte
Parteneri
Comisii de lucru
Agentii
Birouri
Reprezentante
Media
Publicatii
Contact

Vanzare participatie de 49% din capitalul social al SC ADAL SRL Bacau

X9KWMHG6Contexpert SPRL Bacău, în calitate de lichidator judiciar al SC Servgrup SA Slănic Moldova, jud.Bacău, în faliment, conform Sentinţei Civile nr. 451 din 22.09.2006, pronunţată în dosarul nr.255/110/2005 (nr.vechi 2342/2005) aflat  pe rolul Tribunalului Bacău, în conformitate cu hotărârea adunării creditorilor nr.1087/11.09.2015, anunţă valorificarea prin cesiune a părţilor sociale deţinute la SC Adal SRL.

Participaţia deţinută de 180.000 părţi sociale în valoare nominală de 1.800.000 lei, reprezintă  49,12% din capitalul social al SC Adal SRL.

SC Adal SRL are sediul social în Bacău, str. Nicolae Bălcescu nr.10, numar de ordine in Registrul Comertului J04/231/1999, cod unic de inregistrare RO 11662763. Principalul activ deţinut de SC ADAL SRL Bacău este complexul comercial „Magazin Universal Adal” din Bacău, Str. Nicolae Bălcescu nr.10.

Valorificarea părţilor sociale prin cesiune se realizează pentru întreaga participaţie de 49,12% din capitalul social, prin negociere directă cu potenţiali investitori. Preţul de negociere minim pentru întreg pachetul de părţi sociale este de 1.800.000 lei.

Pentru informare, persoanele interesate pot achiziţiona caietul de prezentare şi regulamentul de negociere de la lichidatorul judiciar contra sumei de 500 lei.

Ofertanţii vor depune la sediul lichidatorului judiciar Contexpert SPRL Bacău, str.Ioniţă Sandu Sturza nr. 102, tel 0234/518595, email: contexpert.bacau@gmail.com o scrisoare de intenţie însoţită de documentele de participare la negociere, taxa de participare de 500 lei (nereturnabilă) si garanţia de 10 % din valoarea de pornire minimă, în contul avere al SC Servgrup SA Slănic Moldova deschis la Alpha Bank SA cu nr. RO05 BUCU 1582 2350 6702 1RON. Toate documentele se depun cu cel puţin o zi înainte de data negocierii în vederea verificări.

Şedinţele de negociere vor avea loc la data de 30.10.2015, începând cu ora 10,00 separat, cu fiecare participant înscris.

Părţile sociale se vând libere de orice sarcini. Nu sunt cunoscute litigii sau procese pe rolul instanţelor judecătoreşti cu privire la părţile sociale ce se valorifică.

Persoanele fizice sau juridice care pretind vreun drept asupra părţilor sociale  ce se valorifică, au obligaţia să facă lichidatorului judiciar dovada acestui drept cu cel puţin 5 zile inainte de data negocierilor.

Prezentul anunt constituie notificare către creditori, debitori şi orice altă persoană interesată în cauză.

Şedinţele de negociere vor continua în zilele de 13.11.2015, 27.11.2015, 11.12.2015, la ora 10,00 la sediul lichidatorului.

Sursa: http://www.contexpertbacau.ro/

        Impreuna in lumea afacerilor