Home
Judetul Bacau
Linkuri utile
Despre noi
Membri
Proiecte
Parteneri
Comisii de lucru
Agentii
Birouri
Reprezentante
Media
Publicatii
Contact

Acte normative aflate in dezbatere publica


Pentru realizarea atributiilor conferite de Legea 335/2007, art 1, cu privire la reprezentarea, apararea si sustinerea membrilor si comunitatii de afaceri in raport cu autoritatile publice, este necesara consultarea firmelor.

Elaborarea actelor autoritatilor publice nationale si europene, care au impact asupra activitatii firmelor, trebuie sa tina seama de nevoile agentilor economici, astfel ca deciziile adoptate sa fie fundamentate de necesitatile reale ale firmelor.

In urma procesului de consultare, propunerile comunitatii de afaceri se constituie in vocea firmelor care este adusa la cunostinta autoritatilor de la nivel national si european prin interventiile facute catre acestea.

Pentru a inainta catre autoritatile nationale si europene, punctul de vedere al mediului de afaceri, va rugam sa ne comunicati propunerile, sugestiile sau opiniile dumneavoastra cu privire la urmatoare acte aflate in proces de consultare:

Lista actelor normative aflate in dezbatere publica la nivel national

Nr.
crt.

Titlu

Autoritate / Organism emitent

Termen consultare

Trimite propunerea

Propuneri/ sugestii depuse

1

Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii

Senatul Romaniei

06.07.2013

2

Propunere legislativa privind constituirea si functionarea infrastructurilor de afaceri

Senatul Romaniei

Finalizat

1

3

Lege privind completarea Legii nr. 215/2001 a administraţiei publice locale

Senatul Romaniei

Finalizat

1

4

Lege pentru modificarea si completarea Legii Camerelor de Comert din Romania nr. 335/2007

Senatul Romaniei

Finalizat

6

5

Lege privind infiintarea Registrului Industriilor Alimentare

Senatul Romaniei

Finalizat

2

6

Proiect de lege privind stabilirea relaţiilor contractuale din sectorul laptelui şi al produselor lactate, precum şi recunoaşterea organizaţiilor de producători din sectorul laptelui şi al produselor lactate

Senatul Romaniei

Finalizat

2

7

Proiectul de Ordin al ministrului transporturilor pentru aprobarea condiţiilor contractuale speciale privind contractele pentru echipamente şi construcţii, inclusiv proiectare, şi cele privind contractele pentru construcţii clădiri şi lucrări inginereşti proiectate de către beneficiar ale Senatul Romaniei Federaţiei Internaţionale a Inginerilor Consultanţi în Domeniul Construcţiilor (FIDIC) pentru obiective de investiţii din domeniul infrastructurii de transport feroviar, finanţate din fonduri publice

Senatul Romaniei

Finalizat

2

8

Lege privind registratorii comerciali si activitatea de inregistrare in registrul comertului.

Senatul Romaniei

Finalizat

2

        Impreuna in lumea afacerilor