Home
Judetul Bacau
Linkuri utile
Despre noi
Membri
Proiecte
Parteneri
Comisii de lucru
Agentii
Birouri
Reprezentante
Media
Publicatii
Contact

  Formular CDP 001

  Veti primi o copie a acestui mesaj la adresa de e-mail indicata de dumneavoastra.

    Detalii contact 

  Denumire

  E-mail

  Persoana de contact

    Intrebari 

  (1) Se poate aborda in mod adecvat problema plasticului in cadrul legislativ care reglementeaza in prezent gestionarea deseurilor sau este necesara adaptarea legislatiei in vigoare?

  (2) Cum se pot elabora masuri de promovare a unui grad mai ridicat de reciclare a plasticului, astfel incat sa aiba un impact pozitiv asupra consolidarii competitivitatii si a cresterii?

  (3) Aplicarea integrala si efectiva a cerintelor de tratare a deseurilor prevazute in legislatia actuala privind depozitele de deseuri ar reduce suficient nivelul actual de depozitare a deseurilor de plastic?

  (4) Ce masuri ar fi adecvate și eficiente pentru a promova reutilizarea și valorificarea plasticului in raport cu epozitarea? O interzicere a depozitarii plasticului ar fi o soluție proporționala sau ar fi suficienta o creștere a taxelor de depozitare și introducerea unor obiective de reducere a cantitații de deșeuri care ajung in depozite?

  (5) Ce alte masuri ar fi oportune pentru a imbunatați poziția valorificarii deșeurilor de plastic in ierarhia deșeurilor, reducand astfel valorificarea energetica in favoarea reciclarii mecanice? O taxa pe valorificarea energetica ar fi o masura utila?

  (6) Ar trebui sa se promoveze in Europa, sau chiar sa devina obligatorie, colectarea domestica separata a tuturor deșeurilor de plastic, combinata cu regimuri de taxare de tipul „platești pentru a arunca” pentru partea ramasa din deșeuri?

  (7) Sunt necesare obiective specifice de reciclare a deșeurilor de plastic pentru a crește nivelul de reciclare a acestui tip de deșeuri? Ce alte tipuri de masuri ar putea fi introduse?

  (8) Este necesar sa se ia masuri pentru a se evita reciclarea neconforma sau aruncarea deșeurilor de plastic reciclabile exportate catre țari terțe?

  (9) Alte acțiuni voluntare, intreprinse in special de producatori și de comercianții cu amanuntul, ar fi un instrument adecvat și eficient pentru a obține o mai bunautilizare a resurselor in cadrul ciclului de viața al produselor din plastic?

  (10) Este posibil sa se dezvolte sisteme de garanție și returnare sau de inchiriere pentru anumite categorii de produse din plastic? In caz afirmativ, cum ar putea fi evitate efectele negative asupra concurenței?

  (11) Ce tip de informații considerați ca ar fi necesare pentru le oferi consumatorilor posibilitatea de a contribui direct la utilizarea eficienta a resurselor in momentul in care aleg un produs din plastic?

  (12) Ce schimbari aduse proiectarii chimice a plasticului ar putea imbunatați posibilitațile de reciclare a acestuia?

  (13) Cum ar putea fi puse informațiile privind conținutul chimic al plasticului la dispoziția tuturor actorilor din lanțul de reciclare a deșeurilor?

  (14) Cum pot fi abordate cel mai bine problemele generate de utilizarea microplasticului in produse sau procese industriale și a nanoparticulelor in
  plastic?

  (15) Politica in materie de proiectare a produselor ar trebui sa abordeze uzura planificata a produselor din plastic și sa vizeze creșterea gradului de reutilizare și proiectarea modulara in vederea reducerii deșeurilor de plastic?

  (16) Elaborarea unor noi norme privind proiectarea ecologica ar putea contribui la imbunatațirea posibilitaților de reutilizare și a durabilitații produselor din plastic?

  (17) Ar trebui sa se introduca instrumente bazate pe piața pentru a reflecta cu mai multa precizie costurile de mediu ale plasticului (de la producție pana la eliminarea finala)?

  (18) Cum poate fi abordata cel mai bine problema deșeurilor generate de produsele cu durata scurta de viața și produsele de unica folosința?

  (19) Pentru ce aplicații ar merita sa fie promovate materialele plastice biodegradabile și ce condiții-cadru ar trebui sa se aplice?

  (20) Ar fi oportun ca cerințele legale existente sa devina mai stricte, facand o distincție clara intre materialele plastice compostabile in mod natural și cele biodegradabile tehnic? O astfel de distincție ar trebui sa faca parte din informațiile obligatorii?

  (21) Utilizarea plasticului oxo-degradabil ar necesita vreun tip de intervenție in scopul protejarii proceselor de reciclare și, in caz afirmativ, la ce nivel?

  (22) Cum ar trebui privite bioplasticele in contextul gestionarii deșeurilor de plastic și al conservarii resurselor? Ar trebui sa se incurajeze utilizarea bioplasticelor?

  (23) Ce alte acțiuni decat cele descrise in prezenta carte verde ar putea fi avute in vedere pentru a reduce deșeurile marine? Ar trebui ca anumite masuri legate de deșeurile marine sa fie coordonate la nivelul UE (de exemplu, prin crearea unei zile europene a curațeniei costiere)?

  (24) In propunerea sa pentru un nou program de acțiune pentru mediu, Comisia propune sa se stabileasca la nivelul UE un obiectiv de reducere cantitativa a deșeurilor marine. Cum poate stabilirea unui astfel de obiectiv sa ofere valoare adaugata masurilor vizand o reducere globala a cantitații de deșeuri de plastic? Cum s-ar putea stabili un astfel de obiectiv?

  (25) UE ar trebui sa acorde o prioritate mai mare deșeurilor de plastic in cadrul „noii politici de vecinatate”, in special in vederea reducerii volumului de deșeuri de plastic in Marea Mediterana și in Marea Neagra?

  (26) Cum ar putea UE sa promoveze mai eficient o acțiune internaționala vizand imbunatațirea gestionarii deșeurilor de plastic la nivel mondial?

  Nu sunt de acord sa imi fie publicate datele personale

    Protectie anti-spam *  

  Va rugam introduceti caracterele din imagine:

  captcha

          Impreuna in lumea afacerilor