Home
Judetul Bacau
Linkuri utile
Despre noi
Membri
Proiecte
Parteneri
Comisii de lucru
Agentii
Birouri
Reprezentante
Media
Publicatii
Contact

  Formular SRL - SA

  Campurile marcate cu * sunt obligatorii.

  Veti primi o copie a acestui mesaj la adresa de e-mail indicata de dumneavoastra.

    Detalii solicitant 

  Nume:

  Adresa:

  Adresa de e-mail:*

  Telefon:

    I. Informaţii 

  1. Indicaţi dacă răspundeţi:*

  a) în numele unei autorităţi publice (inclusiv guvern)                                                                               b) în numele unei întreprinderi din sectorul privat                                                                                    c) în numele unei întreprinderi din sectorul public                                                                               d) în numele unei universităţi/institut de cercetare/grup de reflecţie sau alt organism similar         e) în numele unui avocat/notar                                                                                                                   f) în numele unei federaţii patronale/organizaţii profesionale/camere de comerţ sau altei federaţii, asociaţii sau organizaţii                                                                                                                                    g) în numele unui sindicat/al unui organ de reprezentare a personalului sau al unui organism similar                                                                                                                                                                               h) în calitate de persoană fizică                                                                                                                  i) în numele unei asociaţii a consumatorilor                                                                                            j) în altă calitate

  Ţara dumneavoastră:*

    II. Necesitatea armonizării 

  1. Sunteţi de acord cu afirmaţia că, la nivelul UE, participarea globală a IMM-urilor la activităţile (comerciale) transfrontaliere este slabă faţă de potenţialul pe care îl au?*

  a) Dab) Nuc) Nu ştiu

  Observaţii:

  2. Este dificil pentru IMM-uri să-şi extindă activităţile comerciale prin crearea unei sucursale sau a unei filiale în altă ţară din UE?*

  a) Dab) Nuc) Nu ştiu

  Observaţii:

  3. Este dificil pentru IMM-uri să-şi mute sediul social, sediul central sau sediul principal în altă ţară din UE)?*

  a) Dab) Nuc) Nu ştiu

  Observaţii:

  4. IMM-urilor le este greu să-şi mute sau să-şi extindă activităţile comerciale prin crearea unei sucursale sau a unei filiale în altă ţară din UE din cauza*

  a) costurilor de conformare la legislaţia străină în materie de societăţi comerciale (traduceri, cerinţe/cheltuieli de înregistrare, cerinţe privind capitalul minim, raportare, costuri operaţionale, inclusiv pentru consultanţă juridică, etc.)

  b) dificultăţilor în a finanţa activităţile, având în vedere dimensiunea transfrontalieră

  c) costurilor cu consultanţa juridică legată de constituirea societăţii într-un sistem juridic străin

  d) lipsei de înţelegere/încredere în formele juridice ale societăţilor comerciale străine

  e) alte motive

  f) nu ştiu

  Observaţii:

  5. Dintre costurile de conformare, care este, în opinia dvs., principalul obstacol pe care îl întâmpină întreprinderile care doresc să-şi mute sau să-şi extindă activităţile comerciale prin crearea unei sucursale sau a unei filiale în altă ţară din UE?*

  a) Cheltuielile de înregistrare (inclusiv taxele notariale)

          Este un obstacol:* a) majorb) mediuc) minor

  b) Capitalul iniţial

          Este un obstacol:* a) majorb) mediuc) minor

  c) Cheltuielile de funcţionare/costurile operaţionale anuale, inclusiv cele legate de raportare, contabilitate, audit, consultanţă juridică

          Este un obstacol:* a) majorb) mediuc) minor

  d) Traducerile

          Este un obstacol:* a) majorb) mediuc) minor

  e) Altele (de ex. legislaţia muncii, probleme de sănătate şi securitate)

          Va rugam sa precizati:*

  6. Armonizarea legislativă a cerinţelor referitoare la societăţile comerciale cu răspundere limitată cu asociat unic la nivelul UE ar încuraja/facilita creşterea activităţii transfrontalierele a IMM-urilor în UE? (această armonizare ar putea să vizeze, printre altele, înregistrarea, modul de constituire, capitalul iniţial, protejarea creditorilor, transferul sediului social şi înregistrarea sucursalelor)*

     Este un obstacol:* a) Dab) Nuc) Nu ştiu

  Ce alte elemente ar putea genera o astfel de creştere a activităţii IMM-urilor?

    III. Date cuantificabile 

  1. Câte societăţi comerciale cu răspundere limitată cu asociat unic există în ţara dvs. la data completării chestionarului? Indicaţi numărul:*

  2. Câte societăţi comerciale pe acţiuni cu acţionar unic există în ţara dvs. la data completării chestionarului? Indicaţi numărul:*

  3. Care este capitalul minim (în euro) necesar constituirii unei societăţi comerciale cu răspundere limitată cu asociat unic în ţara dvs.? Dacă această cerinţă diferă de la un sector de activitate la altul, menţionaţi suma cel mai des întâlnită. Indicaţi suma:*

  4. Care este capitalul minim (în euro) necesar constituirii unei societăţi comerciale pe acţiuni cu acţionar unic în ţara dvs.? Dacă această cerinţă diferă de la un sector de activitate la altul, menţionaţi suma cel mai des întâlnită. Indicaţi suma:*

  5. Cât costă (în euro, inclusiv taxele judiciare şi/sau notariale maxime) înregistrarea unei societăţi comerciale cu răspundere limitată cu acţionar unic în ţara dvs.? Indicaţi suma:*

  6. Cât costă (în euro, inclusiv taxele judiciare şi/sau notariale maxime) înregistrarea unei societăţi comerciale pe acţiuni cu acţionar unic în ţara dvs.? Indicaţi suma:*

  7. Care este costul mediu (în euro) al consultanţei juridice pentru constituirea unei societăţi comerciale cu răspundere limitată cu asociat unic în ţara dvs.? Indicaţi suma:*

  8. Care este costul mediu (în euro) al consultanţei juridice pentru constituirea unei societăţi comerciale pe acţiuni cu acţionar unic în ţara dvs.? Indicaţi suma:*

  9. La cât se ridică, din experienţa sau datele pe care le aveţi, costurile suplimentare totale de constituire a unei societăţi comerciale cu răspundere limitată cu asociat unic în străinătate (pe teritoriul UE) faţă de situaţia în care societatea ar fi constituită în ţara dvs.? Suma:*

  a) 1-4.999 eurob) 5.000-9.999 euroc) 10.000-20.000 eurod) Peste 20.000 euroe) Niciun cost suplimentarf) Nu ştiu

  Ţara dumneavostră:*

  Altă ţară:*

  10. La cât se ridică, din experienţa sau datele pe care le aveţi, costurile suplimentare totale de constituire a unei societăţi comerciale pe acţiuni cu acţionar unic în străinătate (pe teritoriul UE) faţă de situaţia în care societatea ar fi constituită în ţara dvs.? Suma:*

  a) 1-4.999 eurob) 5.000-9.999 euroc) 10.000-20.000 eurod) Peste 20.000 euroe) Niciun cost suplimentarf) Nu ştiu

  Ţara dumneavostră:*

  Altă ţară:*

  11. La cât se ridică, din experienţa sau datele pe care le aveţi, costurile suplimentare cu consultanţa juridică asociată constituirii unei societăţi comerciale cu răspundere limitată cu asociat unic în străinătate (pe teritoriul UE) faţă de situaţia în care societatea ar fi constituită în ţara dvs.? Suma:*

  a) 1-4.999 eurob) 5.000-9.999 euroc) 10.000-20.000 eurod) Peste 20.000 euroe) Niciun cost suplimentarf) Nu ştiu

  Ţara dumneavostră:*

  Altă ţară:*

  12. La cât se ridică, din experienţa sau datele pe care le aveţi, costurile suplimentare cu consultanţa juridică asociată constituirii unei societăţi comerciale pe acţiuni cu acţionar unic în străinătate (pe teritoriul UE) faţă de situaţia în care societatea ar fi constituită în ţara dvs.? Suma:*

  a) 1-4.999 eurob) 5.000-9.999 euroc) 10.000-20.000 eurod) Peste 20.000 euroe) Niciun cost suplimentarf) Nu ştiu

  Ţara dumneavostră:*

  Altă ţară:*

    IV. Problema în discuţie - O eventuală iniţiativă privind societăţile comerciale şi
         societăţile pe acţiuni cu asociat/acţionar unic 

  1. Eventuala iniţiativă ar trebui să prevadă reguli simple referitoare la înregistrarea on-line a unei societăţi comerciale, cu ajutorul unui formular de înregistrare standard, valabil pentru toate ţările UE?*

  a) Dab) Nuc) Nu ştiu

  Observaţii:

  2. Eventuala iniţiativă ar trebui să cuprindă reguli referitoare la crearea on-line a unor sucursale în altă ţară din UE, prin intermediul platformei centrale de interconectare a registrelor naţionale ale comerţului?*

  a) Dab) Nuc) Nu ştiu

  Observaţii:

  3. Eventuala iniţiativă ar trebui să armonizeze capitalul minim necesar constituirii unei societăţi cu răspundere limitată cu asociat unic?*

  a) Dab) Nuc) Nu ştiu

  Observaţii:

  4. Eventuala iniţiativă ar trebui să includă reguli privind distribuirea dividendelor în cazul în care o societate nu ar mai putea să îşi plătească creditorii după plata dividendelor?*

  a) Dab) Nuc) Nu ştiu

  Observaţii:

  5. În cazul unui capital minim de peste 1 euro, eventuala iniţiativă ar trebui să includă reguli referitoare la opunerea creditorilor faţă de o reducere semnificativă a capitalului?*

  a) Dab) Nuc) Nu ştiu

  Observaţii:

  6. Eventuala iniţiativă ar trebui să includă reguli referitoare la transferul sediului social?*

  a) Dab) Nuc) Nu ştiu

  Observaţii:

  7. Dacă numărul de asociaţi ai unei societăţi comerciale cu răspundere limitată depăşeşte o persoană, eventuala iniţiativă ar trebui să prevadă că se va apela la legislaţia naţională pentru a transforma societatea cu asociat unic într-un tip de societate cu altă formă juridică?*

  a) Dab) Nuc) Nu ştiu

  Observaţii:

  8. Eventuala iniţiativă ar trebui să prevadă limitarea numărului de societăţi cu răspundere limitată cu asociat unic pe care le poate înfiinţa o persoană fizică sau juridică?*

  a) Dab) Nuc) Nu ştiu

  Daca da, ce fel de reguli ati sugera?

  Observaţii:

  9. Eventuala iniţiativă ar trebui să includă reguli care să le permită IMM-urilor să creeze societăţi cu răspundere limitată cu asociat unic mai uşor decât întreprinderile mai mari şi cu costuri mai mici?*

  a) Dab) Nuc) Nu ştiu

  Observaţii:

  10. Eventuala iniţiativă ar trebui să prevadă o nouă abreviere comună (ca SEUP pentru Societas Europea UniPersonam ) pentru toate societăţile cu răspundere limitată cu asociat unic din UE, în scopul de a stimula încrederea în formele de societăţi prevăzute de dreptul societăţilor „din străinătate”?*

  a) Dab) Nuc) Altă abreviered) Nu ştiu

  Observaţii:

  11. Eventuala iniţiativă ar trebui să se refere nu doar la societăţile comerciale cu răspundere limitată cu asociat unic, ci şi la societăţile comerciale pe acţiuni cu acţionar unic?*

  a) Dab) Nuc) Nu ştiu

  Observaţii:

    V. Observaţii 

  Dacă doriţi să trimiteţi observaţii suplimentare, vă rugăm să le ataşaţi aici

  Puteţi încărca documente aici:

    Protectie anti-spam *  

  Va rugam introduceti caracterele din imagine:

  captcha

          Impreuna in lumea afacerilor