Home
Judetul Bacau
Linkuri utile
Despre noi
Membri
Proiecte
Parteneri
Comisii de lucru
Agentii
Birouri
Reprezentante
Media
Publicatii
Contact
Home » Acte spre consultare » Problemele firmelor » Probleme de ordin general

Problemele de ordin general


In urma consultarii firmelor au fost centralizate problemele de ordin general pe care le intampina firmele în activitatea lor, probleme ce sunt prelucrate si structurate intr-un program de masuri ce pot sprijini dezvoltarea mediului de afaceri.

Toate aceste probleme, impreuna cu propunerile de masuri se constituie in interventiile pe care Camera le face catre autoritatile de la nivel local, judetean, regional si national astfel incat deciziile adoptate de catre acestea sa fie fundamentate pe necesitatile reale ale firmelor.

Nr. crt

Problema

1.

Instabilitatea cadrului legislativ, multitudinea de modificări aduse Codului Fiscal şi Codului de Procedură Fiscală2.

Întârzieri foarte mari în recuperarea de la CNAS a sumelor plătite de către firme pentru concediile medicale, sumele restante fiind mari, mai ales la firmele cu personal feminin preponderent3.

Penalităţile pe care firmele le acumulează, în condiţiile în care au datorii la bugetul de stat, cresc de la lună la lună, în schimb datoriile statului către firme rămân aceleaşi, indiferent de cât de mult se întârzie cu plata, recuperarea TVA se face cu mare întârziere4.

În certificatele fiscale emise de către Administraţiile Financiare nu sunt trecute şi obligaţiile care le are statul către contribuabil5.

Fiscalitate ridicată6.

Contribuţiile salariale pe care le plătesc contribuabilii sunt foarte mari7.

Sunt firme care prin natura activităţii desfăşurate nu pot angaja persoane cu handicap8.

Nedeductibilitatea TVA la combustibil şi reparaţii auto conform Ord 34/2009 cu modificările aduce de OUG 125/20129.

Cota aferentă impozitului din profitul rezultat din activitatea de export este foarte mare, respectiv 16%, în condiţiile în care veniturile realizate din activitatea de export se obţin din ce în ce mai greu10.

Încasarea în mod abuziv de către Primării sau Consilii locale a taxei pentru eliberarea autorizaţiei de funcţionare de la persoane juridice( S.R.L., S.A.)11.

Existenţa unei proceduri greoaie în ceea ce priveşte obţinerea autorizaţiei de construcţie12.

Perceperea taxei de salubritate în cazul firmelor ce nu au angajaţi, precum şi în cazul firmelor cu angajaţi care au încheiate contracte individuale de muncă cu timp parţial13.

Deficitara organizare a ghişeelor deschise de primării pentru relaţiile cu persoanele juridice şi fizice14.

Cote foarte mari la stabilirea impozitului pe clădiri pentru cele care nu au fost reevaluate în ultimii 3, respectiv 5 ani anteriori anului fiscal de referinţă, 10-20%, respectiv 30-40%, aplicată asupra valorii contabile a clădirii15.

Numărul foarte mare de controale (unele chiar nejustificate) efectuate de instituţiile statului16.

Conţinutul abuziv al contractelor de leasing

        Impreuna in lumea afacerilor