Home
Judetul Bacau
Linkuri utile
Despre noi
Membri
Proiecte
Parteneri
Comisii de lucru
Agentii
Birouri
Reprezentante
Media
Publicatii
Contact
Home » Deveniti Sponsor al Camerei

Deveniţi sponsor al Camerei


Sponsorizarea evenimentelor / proiectelor / iniţiativelor Camerei de Comerţ şi Industrie Bacău

 • nu vă costă nimic, dacă respectaţi anumite reglementări
 • vă ajută să vă promovaţi în ţară şi străinătate
 • vă ajută să contribuiţi la iniţiativele care au impact şi rezultate benefice pentru dezvoltarea mediului de afaceri băcăuan
 • vă face apreciat în comunitatea judeţului nostru
 • vă oferă şansa de a ajuta firmele care se află la început de drum şi au nevoie, la rândul lor, de susţinători ai intereselor generale

Prevederi legislative

Sponsorizarea este reglementată de două acte normative majore:

 • Codul Fiscal – stabileşte facilităţile fiscale de care beneficiază sponsorii şi în general tratamentul fiscal al sponsorizării. Facilităţile fiscale ale sponsorului sunt prezentate la Art 21, Titlul II, Capitolul II in cadrul aliniatului (4) litera (p)
 • Legea 32/1994 privind sponsorizarea – stabileşte cine poate acorda şi primi sponsorizări, beneficiile sponsorului, conţinutul cadru al contractului de sponsorizare

5 aspecte importante din legislaţie pe care trebuie să le cunoaşteţi:

1. Dacă sponsorizarea nu depăşeşte 20% din impozitul datorat pe profit dar nu mai mult 0.3% din cifra de afaceri, aceasta se deduce integral din impozitul datorat pe profit.

Adică în loc să daţi impozitul pe profit 100% la stat, aveţi posibilitatea ca 20% din impozitul pe profit să-l direcţionaţi ca sponsorizare pentru a rezolva o problemă din comunitate şi pentru ca afacerea dumneavoastră să fie cunoscută şi apreciată la nivelul comunităţii.

2. Pentru ca sponsorizarea să fie legală trebuie să existe un contract de sponsorizare cu beneficiarul sponsorizării

3. Sponsorizarea se poate face pentru derularea de activităţi fără scop lucrativ, nonprofit, de reprezentare a asociaţiilor profesionale şi patronale

4. Sponsorizarea poate consta în mijloace financiare sau bunuri materiale

5. Beneficiarul sponsorizării poate aduce la cunoştinţă publicului numele, marca sau imaginea sponsorului, dar nu poate face publicitate produselor sau serviciilor sponsorului.

CONTRIBUIȚI LA DEZVOLTAREA ECONOMICĂ DURABILĂ A JUDEȚULUI NOSTRU
sponsorizând activitatea, evenimentele şi iniţiativele Camerei de sprijinire a mediului de afaceri

Direcţionând 20% din impozitul pe profit către Cameră ajutaţi la:

 • Derularea de campanii de promovare a producătorilor autohtoni
 • Derularea de campanii de sprijinire a firmelor mici şi mijlocii
 • Organizarea de evenimente de informare pe teme de actualitate pentru a preveni neregulile din activitatea firmelor
 • Derularea de iniţiative de sprijinire a integrării pe piaţa muncii a tinerilor absolvenţi
 • Dezvoltarea spiritului antreprenorial şi formarea generaţiilor viitoare de întreprinzători
 • Formarea unei echipe de specialişti în cadrul Camerei a cărei preocupare este realizarea de demersuri către autorităţi pentru soluţionarea problemelor de ordin general cu care se confruntă firmele băcăuane şi nevoilor acestora

Notă: Camera de Comerţ şi Industrie Bacău este organizaţie nonguvernamentală, fără scop patrimonial, de utilitate publică, creată în scopul de a reprezenta, apăra şi susţine interesele membrilor lor şi ale comunităţii de afaceri în raport cu autorităţile publice şi cu organismele din ţară şi din străinătate.

Contact

Pentru a discuta despre cum puteţi sprijini activitatea, evenimentele şi iniţiativele Camerei, vă stă la dispoziţie Mihai TULBURE, Secretar General, tel 0744.708.317, email ccibc@ccibc.ro.

        Impreuna in lumea afacerilor