Home
Judetul Bacau
Linkuri utile
Despre noi
Membri
Proiecte
Parteneri
Comisii de lucru
Agentii
Birouri
Reprezentante
Media
Publicatii
Contact
Home » Formare profesionala » Audit de training

Audit de training


In conformitate cu prevederile Codului Muncii, formarea profesionala a salariatilor se poate realiza prin urmatoarele forme:

 • cursuri interne organizate de catre angajator
 • participarea la cursuri organizate de furnizorii de servicii de formare profesionala;
 • stagii de adaptare profesionala la cerintele postului si ale locului de munca;
 • stagii de practica si specializare in tara si in strainatate;
 • ucenicie organizata la locul de munca;
 • formare individualizata;
 • alte forme de pregatire convenite Intre angajator si salariat.

Pentru formarea profesionala a salariatilor dumneavoastra, Camera de Comert si Industrie Bacau va sta la dispozitie:

1. Consultanta privind organizarea de programe de formare in cadrul firmei

Consultanta vizeaza:

 • stabilirea formei de pregatire a salariatilor: cursuri, stagii de ucenicie, stagii de adaptare profesionala
 • definirea caracteristicilor legale ale formei de pregatire stabilite: contractul de formare, contractul de adaptare profesionala, conditii privind instruirea lectorilor / mentorilor, certificare,
 • elaborarea programei de pregatire si a curriculei in conformitate cu nevoile de instruire si competentele specifice si generale ce urmeaza a fi dobandite de participantii la curs
 • intocmirea planului de pregatire, alocarea materiei pe ore, desfasurare program de instruire
 • stabilirea metodelor si tehnicilor de predare /evaluare rezultatele Invatarii
 • intocmirea materialelor didactice

Tarif

500 lei.

Tariful include TVA.

Membrii si simpatizantii Camerei beneficiaza de reducere cu pana la 10%.

2. Evaluarea nevoilor de instruire si a necesarului de competente a personalului

Evaluarea nevoilor de instruire cuprinde:

 • stabilirea formei de pregatire a salariatilor: cursuri, stagii de ucenicie, stagii de adaptare profesionala
 • consultanta preliminara pentru stabilirea obiectivelor conducerii societatii (ex. referitoare la cresterea vanzarilor, imbunatatirea relatiei cu clientii, atragerea de noi clienti…)
 • elaborarea analizei ocupationale pentru grupul tinta de angajati ce urmeaza a fi evaluat
 • elaborarea de baterii de teste ce urmeaza a fi aplicate angajatilor in vederea identificarii stadiului actual de pregatire (competente specifice si competente generale)
 • aplicarea testelor, interviuri, observatii la locul de munca
 • interpretarea rezultatelor testelor aplicate in vederea identificarii punctelor slabe in pregatirea salariatilor
 • identificarea nevoilor de instruire ale personalului
 • elaborarea de propuneri privind cursurile / stagiile de pregatire necesare pentru atingerea obiectivelor stabilite de conducere

Tarif

400 lei + 100 lei / 10 pers.

Tariful include TVA.

Membrii si simpatizantii Camerei beneficiaza de reducere cu pana la 10%.

3. Evaluarea periodica a rezultatelor programelor de formare ale salariatilor

Evaluarea poate avea loc:

 • la finalul programului de instruire
 • in termen de 1 luna de la finalul programului de instruire
 • in termen de 6 luni de la finalizarea programului de instruire

Evaluarea cuprinde:

 • o discutie preliminara cu conducerea companiei pentru a defini obiectivele ce au fost urmarite prin instruire
 • stabilirea competenČ›elor cheie a caror dezvoltare a fost urmarita prin instruire
 • evaluarea gradului de dezvoltare a abilitatilor / competentelor obtinute dupa parcurgerea instruirii, prin: interviuri, teste, metoda observatiei
 • prezentare raport de evaluare si propunerea de masuri corective daca este cazul.

Tarif

400 lei + 200 lei / 10 cursanti.

Tariful include TVA.

Membrii si simpatizantii Camerei beneficiaza de reducere cu pana la 10%.

Contact

Mai multe informatii puteti afla comunicand prin email: ccibc@ccibc.ro, mobil: 0744.708.317 sau tel: 0234.570.010

        Impreuna in lumea afacerilor