Home
Judetul Bacau
Linkuri utile
Despre noi
Membri
Proiecte
Parteneri
Comisii de lucru
Agentii
Birouri
Reprezentante
Media
Publicatii
Contact
Home » Infiintari Firme » Contracte de Munca

Contracte de munca


 • Contractul colectiv de munca (CCM)

Potrivit art. 229 alin. 1 din Codul Muncii Contractul colectiv de munca este conventia incheiata in forma scrisa intre angajator sau organizatia patronala, de o parte, si salariati, reprezentati prin sindicate ori in alt mod prevazut de lege, de cealalta parte, prin care se stabilesc clauze privind conditiile de munca, salarizarea, precum si alte drepturi si obligatii ce decurg din raporturile de munca.

Temeiul legal al negocierii si incheierii Contractului colectiv de munca il reprezinta Legea nr. 53/2003, Codul muncii si Legea nr. 62/2011 privind Dialogul Social.

Negocierea colectiva la nivel de unitate este obligatorie, cu exceptia cazului in care angajatorul are incadrati mai putin de 21 de salariati.

 • Contractul individual de munca (CIM)

Potrivit Codului muncii contractul individual de munca este contractul in temeiul caruia o persoana fizica, denumita salariat, se obliga sa presteze munca pentru si sub autoritatea unui angajator, persoana fizica sau juridica, in schimbul unei remuneratii denumite salariu.

Negocierea individuala va sta la baza incheierii contractului individual de munca – si a oricarei modificari a acestuia.

Contractul individual de munca:

 • se incheie pe durata nedeterminata;
 • prin exceptie, se poate incheia si pe durata determinata, in conditiile expres prevazute de lege.

Conform Codului Muncii, contractul individual de munca poate avea urmatoarele forme:

 • Munca prin agent de munca temporara

Agentul de munca temporara este e persoana juridica care incheie contracte de munca temporara cu salariati temporari, pentru a-i pune la dispozitia companiilor interesate.

Munca prin agent de munca temporara este munca prestata de un salariat temporar care a incheiat un contract de munca temporara cu un agent de munca temporara si care este pus la dispozitia companiei solicitante pentru a lucra temporar sub supravegherea si conducerea acesteia din urma.

 • Munca la domiciliu

Munca la domiciliu este munca prestata de acei salariati care indeplinesc atributiile specifice functiei pe care o detin la domiciliul lor. Angajatorul are dreptul sa verifice activitatea salariatului cu munca la domiciliu in conditiile stabilite prin contractul individual de munca.

Contractul individual de munca la domiciliu se incheie numai in forma scrisa si contine precizarea expresa ca salariatul lucreaza la domiciliu, programul in cadrul caruia angajatorul este in drept sa controleze activitatea salariatului precum si obligatia angajatorului de a asigura transportul la si de la domiciliul salariatului, dupa caz, a materiilor prime folosite in activitate cat si a produselor finite.

 • Contractul de ucenicie

Ucenicia la locul de munca se organizeaza in baza contractului de ucenicie la locul de munca care se incheie pe perioada determinata si in temeiul caruia angajatorul se obliga ca in afara platii unui salariu sa asigure formarea profesionala a ucenicului intr-o meserie potrivit domeniului sau de activitate iar ucenicul se obliga sa se formeze profesional si sa-si desfasoare activitatea in subordinea angajatorului respectiv.

ATENTIE:

Obligatia de incheiere a contractelor individuale si colective de munca in forma scrisa revine angajatorului.

Orice modificare a unuia dintre elementele obligatorii pe care trebuie sa le contina contractul individual de munca in timpul executarii contractului individual de munca impune incheierea unui act aditional la contract, intr-un termen de 20 de zile lucratoare de la aparitia modificarii.

Recomandarea noastra:

Pentru a evita aplicarea unei sanctiuni in ceea ce priveste forma contractelor de munca, contactati consilierul Biroului resurse umane.

Camera de Comerţ şi Industrie Bacau, prin Oficiul Juridic – Biroul Resurse Umane, pune la dispozitia persoanelor interesate urmatoarele servicii:

 • intocmire contract colectiv de munca
  • tarif – 700 lei
 • intocmire acte aditionale la contractul colectiv de munca
  • tarif – 400 lei
 • intocmire contracte individuale de munca
  • tarif – 100 lei
 • intocmire acte aditionale la contractul individual de munca
  • tarif – 50 lei
 • consiliere privind procedura de cercetare prealabila
  • tarif – 100 lei/ora

* preturile includ TVA

Membrii si simpatizantii Camerei beneficiaza de reducere cu pana la 25% la tarife.

Pentru a accesa serviciile prezentate va rugam sa completati si sa transmiteti formularul contracte de munca.

Daca informatiile si serviciile de care aveti nevoie nu se regasesc in oferta noastra, va rugam sa ne comunicati propunerile si observatiile dumneavoastra pentru a ne ajuta sa ne imbunatatim portofoliul de servicii, adaptandu-l permanent la solicitarile si nevoile mediului de afaceri.

Contact

Mai multe informatii puteti afla comunicand prin email: ccibc@ccibc.ro, mobil: 0744.708.317 sau tel: 0234.570.010

        Impreuna in lumea afacerilor