Home
Judetul Bacau
Linkuri utile
Despre noi
Membri
Proiecte
Parteneri
Comisii de lucru
Agentii
Birouri
Reprezentante
Media
Publicatii
Contact
Home » Infiintari Firme » Legislatie utila infiintari firme

Legislatie utila infiintari firme


Inainte de a initia procedurile de infiintare a unei firme trebuie cunoscuta legislatia care reglementeaza infiintarea si functionarea formei de organizare a activitatii economice pentru care se opteaza.

 • Legea nr. 31/1990

privind societatile comerciale

 • Legea nr. 26/1990

privind registrul comertului

 • Legea 346/2004

privind stimularea infiintarii si dezvoltarii intreprinderilor mici si mijlocii

 • Legea nr. 36/1991

privind societatile agricole si alte forme de asociere in agricultura

 • Legea nr. 32/2000

privind societatile de asigurare si supravegherea asigurarilor

 • Legea nr. 161/2003

privind unele masuri pentru asigurarea transparentei in executarea demnitatilor publice, a functiilor publice si in mediul de afaceri, prevenirea si sanctionarea coruptiei

 • Legea nr. 359/2004

privind simplificarea formalitatilor la inregistrarea in registrul comertului a persoanelor fizice, asociatiilor familiale si persoanelor juridice, inregistrarea fiscala a acestora, precum si la autorizarea functionarii persoanelor juridice

 • Legea nr. 297/2004

privind piata de capital

 • Legea nr. 566/2004

a cooperatiei agricole

 • Legea nr. 1/2005

privind organizarea si functionarea cooperatiei

 • Legea nr. 85/2006

privind procedura insolventei

 • Legea nr. 93/2009

privind institutiile financiare nebancare

 • Legea nr. 71/2011

pentru punerea in aplicare a Legii nr. 287/2009 privind Codul civil

 • Legea nr. 71/2011

pentru punerea in aplicare a Legii nr. 287/2009 privind Codul civil

 • Legea nr. 76/ 2012

pentru punerea in aplicare a Legii nr. 134/2010 privind Codul de procedura civila

 • Legea nr. 571/2003

privind Codul fiscal

 • Legea nr. 53/2003

Codul muncii

 • Legea nr. 82/1991

legea contabilitatii

 • O.U.G. nr. 99/2006

privind institutiile de credit si adecvarea capitalului

 • O.U.G. nr. 52/2008

privind modificarea Legii nr. 31/1990 privind societatile comerciale si a Legii nr. 26/1990 privind registrul comertului

 • O.U.G. nr. 77/2008

pentru completarea art. 3 din Ordonanta Guvernului nr. 32/1995 privind timbrul judiciar

 • O.U.G. nr. 44/2008

privind desfasurarea activitatilor economice de catre persoanele fizice autorizate, intreprinderile individuale si intreprinderile familiale

 • O.U.G. nr. 116/2009

pentru instituirea unor masuri privind activitatea de inregistrare in registrul comertului

 • O.U.G. nr. 43/2010

pentru modificarea unor acte normative in vederea reducerii sau simplificarii administrative a unor autorizatii / avize / proceduri ca urmare a masurilor asumate de Guvernul Romaniei in cadrul Planului de simplificare aferent Memorandumului de intelegere dintre Comunitatea Europeana si Romania, semnat la Bucuresti si la Bruxelles la 23 iunie 2009

 • O.U.G. nr. 85/2010

pentru modificarea art.1 din OUG nr. 116/2009 pentru instituirea unor masuri privind activitatea de inregistrare in registrul comertului

 • O.U.G. nr. 90/2010

pentru modificarea si completarea Legii nr. 31/1990 privind societatile comerciale

 • O.U.G. nr. 6/2011

pentru stimularea infiintarii si dezvoltarii microintreprinderilor de catre intreprinzatorii tineri

 • O.G. nr. 26/2000

cu privire la asociatii si fundatii

 • O.U.G. nr. 24/2012

pentru modificarea si completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal si reglementarea unor masuri financiar-fiscale

 • H.G. nr. 885/1995

privind unele masuri de organizare unitara a evidentei actionarilor si actiunilor societatilor comerciale

 • H.G. nr. 166/2003

privind acordarea unor facilitati fiscale studentilor care doresc sa infiinteze o afacere proprie

 • H.G. nr. 1296/2004

pentru aprobarea Normelor metodologice privind conditiile si procedura de eliberare a acordului scris pentru folosirea denumirii, prevazut la art. 39 din Legea nr. 26/1990 privind registrul comertului

 • H.G. nr. 187/2007

privind procedurile de informare, consultare si alte modalitati de implicare a angajatilor in activitatea societatii europene

 • H.G. nr. 96/2011

privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 6/2011 pentru stimularea infiintarii si dezvoltarii microintreprinderilor de catre intreprinzatorii tineri

 • Ordin nr. 1059/2010

pentru modificarea si completarea unor acte normative privind inregistrarea fiscala a contribuabililor

 • Ordin nr. 2594/C/2008

pentru aprobarea Normelor metodologice privind modul de tinere a registrelor comertului, de efectuare a inregistrarilor si de eliberare a informatiilor

Regulamentul Consiliului (CE) nr. 2.157/ 2001 privind statutul societatii europene.

  Pentru mai multe informatii va sta la dispozitie Centrul de Infiintari Firme:

Contact

Birou Bacau

Tel: