Home
Judetul Bacau
Linkuri utile
Despre noi
Membri
Proiecte
Parteneri
Comisii de lucru
Agentii
Birouri
Reprezentante
Media
Publicatii
Contact
Home » Infiintari Firme » Modificare acte firme – Societati Cooperative » Divizarea societati cooperative » Divizarea – Societatea cooperativa transfera mai multor societati cooperative existente sau nou-constituite totalitatea patrimoniului sau

Divizarea


Societatea cooperativa transfera mai multor societati cooperative
existente sau nou-constituite totalitatea patrimoniului sau

Centrul de Infiintari Firme pune la dispozitie servicii pentru divizare:

ETAPA I

1. Constituirea dosarului 1 de divizare, care cuprinde:

 • Cererea de depunere si mentionare acte

  se redacteaza de consultantul nostru

 • Hotararea adunarii generale a membrilor cooperatori

  se redacteaza de consultantul nostru

 • Proiectul de divizare

  se redacteaza de consultantul nostru

 • Cartea de identitate

  se prezinta de solicitant

 • Declaratiile fiecareia din societatile cooperative care inceteaza a exista, despre modul cum au hotarat sa stinga pasivul lor

  se redacteaza de consultantul nostru

ETAPA a-II-a

1. Constituirea dosarului 2 de divizare, care cuprinde:

 • Cererea de depunere si mentionare acte

  se redacteaza de consultantul nostru

 • Cererea adresata Presedintelui Sectiei Comerciale a Tribunalului

  se redacteaza de consultantul nostru

 • Hotararile adunarilor generale ale membrilor fiecareia din GIE, GEIE participante privind aprobarea divizarii

  se redacteaza de consultantul nostru

 • Proiectul de divizare

  se redacteaza de consultantul nostru

 • Dovada publicarii proiectului de divizare

  se obtine de consultantul nostru

 • Actele constitutive ale societatilor cooperative rezultate prin divizare, in cazul societatilor cooperative nou constituite sau, daca este cazul, actul modificator si actul constitutiv actualizat al societatilor cooperative beneficiare

  se redacteaza de consultantul nostru

 • Situatia financiara de fuziune

  se prezinta de solicitant

 • Cartea de identitate

  se prezinta de solicitant

 • Dovada privind sediul social / secundar al societatilor cooperative rezultate din divizare

  se redacteaza de consultantul nostru

 • Acordul asociatiei de proprietari si al vecinilor afectati direct, daca este cazul

  se prezinta de solicitant

 • Acordul asociatiei de proprietari si al vecinilor afectati direct, daca este cazul

  se redacteaza de consultantul nostru

 • Declaratiile date pe propria raspundere, dupa caz, de catre fondatori / administratori / cenzori,din care sa rezulte ca indeplinesc conditiile legale pentru detinerea acestor calitati

  se redacteaza de consultantul nostru

 • Specimenul de semnatura al administratorilor

  se prezinta de solicitant

 • Declaratia-tip pe propria raspundere care sa ateste indeplinirea conditiilor legale de functionare prevazute de legislatia speciala din domeniul sanitar, sanitar-veterinar, protectiei mediului si protectiei muncii.

  se prezinta de solicitant

2. Obtinerea documentelor de inregistrare:

 • Certificatul de inscriere mentiuni
 • Certificatul de inregistrare.
 • Certificatul de radiere

Pentru mai multe informatii va sta la dispozitie Centrul de Infiintari Firme:

Contact

Birou Bacau

Tel:        0234.570.010

E-mail:   ccibc@ccibc.ro

Mobil:     0744.164.183

Adriana BADESCU

Birou Onesti

E-mail:  ccibc@ccibc.ro

Mobil:    0722.213.570

Cezar OLTEANU

Birou Moinesti

E-mail:   ccibc@ccibc.ro

Mobil:     0722.213.570

Cezar OLTEANU

        Impreuna in lumea afacerilor