Home
Judetul Bacau
Linkuri utile
Despre noi
Membri
Proiecte
Parteneri
Comisii de lucru
Agentii
Birouri
Reprezentante
Media
Publicatii
Contact
Home » Infiintari Firme » Modificare acte firme – Societati Cooperative » Divizarea societati cooperative » Divizarea – Societatea cooperativa transfera uneia sau mai multor societati cooperative nou-constituite o parte din patrimoniul sau


Divizarea


Societatea cooperativa transfera uneia sau mai multor societati
cooperative nou-constituite o parte din patrimoniul sau

Centrul de Infiintari Firme pune la dispozitie servicii pentru divizare:

ETAPA I

1. Constituirea dosarului 1 de divizare, care cuprinde:

 • Cererea de depunere si mentionare acte

  se redacteaza de consultantul nostru

 • Hotararea adunarii generale a membrilor cooperatori

  se redacteaza de consultantul nostru

 • Proiectul de divizare

  se redacteaza de consultantul nostru

 • Cartea de identitate

  se prezinta de solicitant

ETAPA a-II-a

1. Constituirea dosarului 2 de divizare, care cuprinde:

 • Cererea de depunere si mentionare acte

  se redacteaza de consultantul nostru

 • Cererea adresata Presedintelui Sectiei Comerciale a Tribunalului

  se redacteaza de consultantul nostru

 • Hotararile adunarilor generale extraordinare ale membrilor cooperatori ai fiecareia din societatile cooperative participante privind aprobarea divizarii

  se redacteaza de consultantul nostru

 • Dovada publicarii proiectului de divizare

  se obtine de consultantul nostru

 • Actele constitutive ale societatilor cooperative rezultate prin divizare

  se redacteaza de consultantul nostru

 • Situatia financiara de divizare

  se prezinta de solicitant

 • Cartea de identitate

  se prezinta de solicitant

 • Dovada privind sediul social/secundar al societatilor cooperative rezultate din divizare

  se redacteaza de consultantul nostru

 • Acordul asociatiei de proprietari si al vecinilor afectati direct, daca este cazul

  se prezinta de solicitant

 • Declaratiile date pe propria raspundere, dupa caz, de catre fondatori / administratori / cenzori, din care sa rezulte ca indeplinesc conditiile legale pentru detinerea acestor calitati

  se redacteaza de consultantul nostru

 • Specimenul de semnatura al administratorilor

  se prezinta de solicitant

 • Declaratia-tip pe propria raspundere care sa ateste indeplinirea conditiilor legale de functionare prevazute de legislatia speciala din domeniul sanitar, sanitar-veterinar, protectiei mediului si protectiei muncii.

  se completeaza de consultantul nostru

2. Obtinereadocumentelor de inregistrare

 • Certificatul de inscriere mentiuni
 • Certificatul de inregistrare.
 • Certificatele constatatoare de autorizare a activitatii.

Pentru mai multe informatii va sta la dispozitie Centrul de Infiintari Firme:

Contact

Birou Bacau

Tel:        0234.570.010

E-mail:   ccibc@ccibc.ro

Mobil:     0744.164.183

Adriana BADESCU

Birou Onesti

E-mail:  ccibc@ccibc.ro

Mobil:    0722.213.570

Cezar OLTEANU

Birou Moinesti

E-mail:   ccibc@ccibc.ro

Mobil:     0722.213.570

Cezar OLTEANU

        Impreuna in lumea afacerilor