Home
Judetul Bacau
Linkuri utile
Despre noi
Membri
Proiecte
Parteneri
Comisii de lucru
Agentii
Birouri
Reprezentante
Media
Publicatii
Contact
Home » Infiintari Firme » Modificare acte firme – Societati Cooperative » Fuziunea societati cooperative » Fuziunea – Mai multe societati cooperative transfera totalitatea patrimoniului lor unei societati cooperative pe care o constituie

Fuziunea


Mai multe societati cooperative transfera totalitatea patrimoniului
lor unei societati cooperative pe care o constituie

Centrul de Infiintari Firme pune la dispozitie servicii pentru fuziune:

ETAPA I

1. Constituirea dosarului 1 de fuziune, care cuprinde:

 • Cererea de depunere si mentionare acte

  se redacteaza de consultantul nostru

 • Hotararea adunarii generale a membrilor cooperatori

  se completeaza de consultantul nostru

 • Proiectul de fuziune

  se redacteaza de consultantul nostru

 • Cartea de identitate

  se prezinta de solicitant

 • Declaratiile fiecareia din societatile cooperative care inceteaza a exista, despre modul cum au hotarat sa stinga pasivul lor

  se redacteaza de consultantul nostru

ETAPA a-II-a

1. Constituirea dosarului 2 de fuziune, care cuprinde:

 • Cererea de depunere si mentionare acte

  se redacteaza de consultantul nostru

 • Cererea adresata Presedintelui Sectiei Comerciale a Tribunalului

  se redacteaza de consultantul nostru

 • Hotararile adunarilor generale extraordinare ale membrilor cooperatori fiecareia din societatile cooperative participante privind aprobarea fuziunii

  se redacteaza de consultantul nostru

 • Proiectul de fuziune

  se redacteaza de consultantul nostru

 • Dovada publicarii proiectului de fuziune

  se obtine de consultantul nostru

 • Actul constitutiv al societatii cooperative rezultate din fuziune

  se redacteaza de consultantul nostru

 • Situatia financiara de fuziune

  se prezinta de solicitant

 • Cartea de identitate

  se prezinta de solicitant

 • Dovada privind sediul social / secundar al societatii cooperative rezultate din fuziune

  se redacteaza de consultantul nostru

 • Acordul asociatiei de proprietari si al vecinilor afectati direct, daca este cazul

  se prezinta de solicitant

 • Declaratiile date pe propria raspundere, dupa caz, de catre fondatori / administratori / cenzori, din care sa rezulte ca indeplinesc conditiile legale pentru detinerea acestor calitati

  se redacteaza de consultantul nostru

 • Specimenul de semnatura al administratorilor

  se prezinta de solicitant

 • Declaratia-tip pe propria raspundere care sa ateste indeplinirea conditiilor legale de functionare prevazute de legislatia speciala din domeniul sanitar, sanitar-veterinar, protectiei mediului si protectiei muncii.

  se completeaza de consultantul nostru

 • Certificatele de inregistrare si anexa / anexele la acesta ale societatilor cooperative care inceteaza a exista

  se prezinta de solicitant

2. Obtinerea documentelor de inregistrare:

 • Certificatul de inscriere mentiuni
 • Certificatul de radiere.

Pentru mai multe informatii va sta la dispozitie Centrul de Infiintari Firme:

Contact

Birou Bacau

Tel:        0234.570.010

E-mail:   ccibc@ccibc.ro

Mobil:     0744.164.183

Adriana BADESCU

Birou Onesti

E-mail:  ccibc@ccibc.ro

Mobil:    0722.213.570

Cezar OLTEANU

Birou Moinesti

E-mail:   ccibc@ccibc.ro

Mobil:     0722.213.570

Cezar OLTEANU

        Impreuna in lumea afacerilor