Home
Judetul Bacau
Linkuri utile
Despre noi
Membri
Proiecte
Parteneri
Comisii de lucru
Agentii
Birouri
Reprezentante
Media
Publicatii
Contact
Home » Infiintari Firme » Modificare acte – Societati Comerciale / Societati Europene » Divizarea – SC, SE » Divizarea – SC, SE – O societate transfera uneia sau mai multor societati nou-constituite o parte din patrimoniul sau

Divizarea


O societate transfera uneia sau mai multor societati nou-constituite o parte din patrimoniul sau.

Centrul de Infiintari Firme pune la dispozitie servicii pentru divizare:

ETAPA I

1. Constituirea dosarului 1 de divizare:

 • Cererea de depunere si mentionare acte
  • se redacteaza de consultantul nostru
 • Hotararea Adunarii Generale a Asociatilor / Actionarilor
  • se redacteaza de consultantul nostru
 • Proiectul de fuziune
  • se redacteaza de consultantul nostru
 • Cartea de identitate
  • se prezinta de solicitant

ETAPA a-II-a

1. Constituirea dosarului 2 de divizare:

 • Cererea de depunere si mentionare acte
  • se redacteaza de consultantul nostru
 • Cererea adresata Presedintelui Sectiei Comerciale a Tribunalului
  • se redacteaza de consultantul nostru
 • Hotararile adunarilor generale ale asociatilor / actionarilor ai
  fiecareia din societatile participante privind aprobarea divizarii
  • se redacteaza de consultantul nostru
 • Proiectul de divizare
  • se redacteaza de consultantul nostru
 • Dovada publicarii proiectului de divizare
  • se obtine de solicitant
 • Actul modificator, privind diminuarea capitalului social al societatii supuse divizarii partiale
  • se redacteaza de consultantul nostru
 • Actul constitutiv actualizat al societatii care se divizeaza
  • se redacteaza de consultantul nostru
 • Actele constitutive ale societatilor rezultate prin divizare
  • se redacteaza de consultantul nostru
 • Situatia financiara de divizare
  • se prezinta de solicitant
 • Cartea de identitate
  • se prezinta de solicitant
 • Dovada privind sediul social/secundar al societatilor rezultate din divizare
  • se redacteaza de consultantul nostru
 • Acordul asociatiei de proprietari si al vecinilor afectati direct, daca este cazul
  • se prezinta de solicitant
 • Declaratiile date pe propria raspundere, dupa caz, de catre fondatori / administratori / cenzori,
  din care sa rezulte ca indeplinesc conditiile legale pentru detinerea acestor calitati
  • se redacteaza de consultantul nostru
 • Specimenul de semnatura al administratorilor
  • se prezinta de solicitant
 • Declaratia-tip pe propria raspundere care sa ateste indeplinirea conditiilor legale de functionare prevazute
  de legislatia speciala din domeniul sanitar, sanitar-veterinar, protectiei mediului si protectiei muncii.
  • se redacteaza de consultantul nostru

2. Obtinerea certificatului de inscriere mentiuni.

 • Certificatul de inscriere mentiuni
 • Certificatul de inregistrare
 • Certificatele constatatoare de autorizare a activitatii.

Pentru mai multe informatii va sta la dispozitie Centrul de Infiintari Firme:

Contact

Birou Bacau

Tel: