Home
Judetul Bacau
Linkuri utile
Despre noi
Membri
Proiecte
Parteneri
Comisii de lucru
Agentii
Birouri
Reprezentante
Media
Publicatii
Contact
Home » Infiintari Firme » Societati Comerciale – Societati Europene

Societati Comerciale
Societati Europene


In vederea desfasurarii de activitati cu scop lucrativ, persoanele fizice si persoanele juridice se pot asocia si pot constitui societati comerciale, cu respectarea dispozitiilor legale in vigoare.

Tipuri de societati comerciale:

 • Societatea cu raspundere limitata - SRL

se constituie de unul sau mai multi asociati, persoane fizice sau juridice, (maxim 50) ale carei obligatiuni sunt garantate cu patrimoniul social, iar asociatii sunt obligati numai in limita capitalului social subscris.Capitalul social nu poate fi mai mic de 200 de lei.

 • Societatea pe actiuni - SA

se constituie de doi sau mai multi actionari, persoane fizice sau juridice, ale carei obligatiuni sunt garantate cu patrimoniul social, iar actionarii sunt obligati numai in limita capitalului social subscris. Capitalul social nu poate fi mai mic de 90.000 de lei.

 • Societatea in nume colectiv - SNC

va avea cel putin doi asociati si se constituie prin act constitutiv in forma autentica. Asociatii in societatea in nume colectiv raspund nelimitat si solidar pentru obligatiile sociale. Asociatii au libertatea sa stabileasca valoarea capitalului social.

 • Societatea in comandita simpla - SCS

se infiinteaza de cel putin doi asociati, un asociat comanditat si un asociat comanditar. Asociatul comanditat raspunde nelimitat si solidar pentru obligatiile sociale si poate avea calitatea de administrator. Asociatul comanditar raspunde numai pana la concurenta capitalului social subscris, nu poate indeplini functia de administrator dar poate delibera si decide in societate. Fondatorii sunt liberi sa stabileasca valoarea si structura capitalului social.

 • Societatea in comandita pe actiuni - SCA

se infiinteaza de cel putin doi asociati, un asociat comanditat si un asociat comanditar. Asociatul comanditat raspunde nelimitat si solidar pentru obligatiile sociale si poate avea calitatea de administrator. Asociatul comanditar raspunde numai pana la concurenta capitalului social subscris, nu poate indeplini functia de administrator dar poate delibera si decide in societate.
Capitalul social nu poate fi mai mic de 90.000 lei.

 • Societatea Europeana - SE

se constituie in conformitate cu legea societatilor comerciale din statul in care aceasta are stabilit sediul, sub forma de societate pe actiuni.
Capitalul social nu poate fi mai mic de 120.000 de Euro.

IMPORTANT!

Centrul de Infiintari Firme ofera consultanta gratuita in vederea stabilirii formei juridice a viitoarei societati.

Activitati preliminare

Inainte de constituirea dosarului de infiintare este necesara stabilirea urmatoarelor:

 • Denumirea viitoarei societati comerciale;
 • Obiectul de activitate cu precizarea obiectului principal;
 • Sediul social si sediile secundare, daca este cazul;
 • Capitalul social si participarea asociatilor/actionarilor;
 • Modul in care se realizeaza controlul societatii;
 • Administratorii, cu precizarea limitelor de competenta si reprezentare.

Sfatul nostru:      

pentru stabilirea limitelor de competenta si reprezentare a administratorilor verificati prevederile Legii 31/1990 privind societatile comerciale, Codul Civil, Codul Penal, Legea 82/2007 privind infractiunile din domeniul economic.

Stabilirea clara a obligatiilor/ drepturilor administratorilor este importanta pentru efectele actelor juridice incheiate de firma

Centrul de Infiintari Firme pune la dispozitie urmatoarele servicii pentru infiintarea si inregistrarea societatilor comerciale:

1. Consultanta pentru initiere afaceri:

 • Legislatie,
 • Stabilire forma juridica,
 • Obiect de activitate,
 • Sediul social,
 • Autorizare,
 • Informatii statistice in functie de domeniul de activitate
 • Informatii despre institutiile publice care au atributii in domeniul de activitate al firmei

2. Constituirea dosarului de inregistrare:

 • Cererea de inregistrare

  se completeaza de consultantul nostru

 • Dovada verificarii disponibilitatii si rezervarii denumirii grupului

  se obtine de consultantul nostru

 • Actul constitutiv

  se redacteaza de consultantul nostru

 • Cartea de identitate

  se prezinta de solicitant

 • Documentele care atesta drepturile de folosinta asupra sediului social / punctelor de lucru

  se redacteaza de consultantul nostru

 • Acordul asociatiei de proprietari si al vecinilor afectati direct, daca este cazul

  se prezinta de solicitant

 • Dovada depunerii capitalului social

  se obtine de consultantul nostru

 • Specimenul de semnatura al administratorilor

  se prezinta de solicitant

 • Declaratiile date pe propria raspundere, dupa caz, de catre fondatori / administratori / cenzori, din care sa rezulte ca indeplinesc conditiile legale pentru detinerea acestor calitati

  se redacteaza de consultantul nostru

 • Declaratia-tip pe propria raspundere care sa ateste indeplinirea conditiilor legale de functionare prevazute de legislatia speciala din domeniul sanitar, sanitar-veterinar, protectiei mediului si protectiei muncii.

  se completeaza de consultantul nostru

3. Obtinerea documentelor de inregistrare

 • Rezolutia de inregistrare;
 • Certificatul de inregistrare;
 • Certificatul constatator pentru autorizarea activitatii.

4. Obtinerea inregistrarii fiscale.

5. Realizarea stampilei.

6. Realizarea documentelor fiscale personalizate (chitantier, facturier)

7. Autorizarea activitatii:

Dupa eliberarea certificatului de inregistrare sau inainte de inceperea unei activitati a carei autorizare este necesara, societatea trebuie sa obtina autorizatiile, avizele sau licentele de functionare.

Dupa obtinerea autorizatiilor de functionare, societatea isi poate incepe activitatea.

Pentru mai multe informatii va sta la dispozitie Centrul de Infiintari Firme:

Contact

Birou Bacau

Tel: