Home
Judetul Bacau
Linkuri utile
Despre noi
Membri
Proiecte
Parteneri
Comisii de lucru
Agentii
Birouri
Reprezentante
Media
Publicatii
Contact
Home » Infiintari Firme » Sucursale

Sucursale


Sucursala este un dezmembramant fara personalitate juridica al firmei, depinzand de o anumita autonomie, in limitele stabilite de societate.

Sucursala nu are patrimoniu propriu, toate angajamentele fiind garantate de patrimoniul general al firmei fondatoare.

Isi pot constitui sucursale: societatile comerciale, societatile cooperative si grupurile economice de interes.

Centrul de Infiintari Firme pune la dispozitie urmatoarele servicii pentru infiintarea si inregistrarea societatilor comerciale:

1. Constituirea dosarului de infiintare:

 • Cererea de inregistrare
  • se redacteaza de consultantul nostru
 • Hotararea adunarii generale a asociatilor/actionarilor /membrilor cooperatori ai persoanei juridice fondatoare
  • se redacteaza de consultantul nostru
 • Actul constitutiv al societatii care infiinteaza sucursala, actualizat
  • se redacteaza de consultantul nostru
 • Certificatul de inregistrare al societatii care infiinteaza sucursala
  • se prezinta de solicitant
 • Cartile de identitate ale imputernicitilor
  • se prezinta de solicitant
 • Documentele care atesta drepturile de folosinta asupra sediului social al sucursalei
  • se redacteaza de consultantul nostru
 • Acordul asociatiei de proprietari si al vecinilor afectati direct, daca este cazul
  • se redacteaza de consultantul nostru
 • Declaratiile date pe proprie raspundere de catre persoanele imputernicite sa reprezinte sucursala, din care sa rezulte ca indeplinesc conditiile legale pentru detinerea acestei calitati
  • se redacteaza de consultantul nostru
 • Specimenul de semnatura al persoanelor imputernicite sa reprezinte sucursala
  • se prezinta de solicitant
 • Declaratiile date pe propria raspundere, dupa caz, de catre fondatori / administratori / cenzori, din care sa rezulte ca indeplinesc conditiile legale pentru detinerea acestor calitati
  • se redacteaza de consultantul nostru
 • Declaratia-tip pe propria raspundere care sa ateste indeplinirea conditiilor legale de functionare prevazute de legislatia speciala din domeniul sanitar, sanitar-veterinar, protectiei mediului si protectiei muncii.
  • se redacteaza de consultantul nostru

IMPORTANT!

In cazul sucursalelor societatilor din statele membre UE, dosarul se completeaza cu documentele contabile ale societatii din strainatate, asa cum sunt ele intocmite, auditate si publicate in conformitate cu legea statului membru care guverneaza activitatea societatii din strainatate.

2. Obtinerea documentelor de inregistrare

 • Rezolutia de inregistrare;
 • Certificatul de inregistrare;
 • Certificatul constatator pentru autorizarea activitatii.

3. Obtinerea inregistrarii fiscale.

4. Realizarea stampilei.

5. Realizarea documentelor fiscale personalizate (chitantier, facturier)

6. Autorizarea activitatii:

Dupa eliberarea certificatului de inregistrare sau inainte de inceperea unei activitati a carei autorizare este necesara, sucursala trebuie sa obtina autorizatiile, avizele sau licentele de functionare.

Dupa obtinerea autorizatiilor de functionare, sucursala isi poate incepe activitatea.

Pentru mai multe informatii va sta la dispozitie Centrul de Infiintari Firme:

Contact

Birou Bacau

Tel:        0234.570.010

E-mail:   ccibc@ccibc.ro

Birou Onesti

Tel:       0234.570.010

E-mail:  ccibc@ccibc.ro

Birou Moinesti

Tel:        0234.570.010

E-mail:   ccibc@ccibc.ro

        Impreuna in lumea afacerilor