Home
Judetul Bacau
Linkuri utile
Despre noi
Membri
Proiecte
Parteneri
Comisii de lucru
Agentii
Birouri
Reprezentante
Media
Publicatii
Contact
Home » Reprezentarea firmelor in contencios / instanţe

Reprezentarea firmelor in contencios / instanţe


Reprezentarea firmelor in contencios/instante este un obiectiv important al Camerei de Comert si Industrie Bacau.

Orice persoana care se considera vatamata intr-un drept al sau ori intr-un interes legitim, de catre o autoritate publica, printr-un act administrativ sau prin nesolutionarea in termenul legal a unei cereri, se poate adresa instantei de contencios administrativ competente, pentru anularea actului, recunoasterea dreptului pretins sau a interesului legitim si repararea pagubei ce i-a fost cauzata. Interesul legitim poate fi atat privat, cat si public.

Conform atributiilor conferite de statutul propriu, Camera de Comert si Industrie Bacau , la cererea membrilor sai, are dreptul sa-i asiste si sa-i reprezinte in fata instantelor de judecata de toate gradele si a organelor de jurisdictie, prin aparatori proprii sau alesi.

De asemenea, Camera vine in sprijinul mediului de afaceri bacauan prin formularea de contestatii, plangeri, memorii si puncte de vedere privind actele emise de autoritatile publice locale si centrale cu impact asupra mediului economic.

Ca organizatie de utilitate publica, Camera de Comert si Industrie Bacau asigura interfata dintre firme si instantele de judecata de toate gradele, actionand permanent pentru solutionarea problemelor cu care se confrunta agentii economici si pentru apararea drepturilor si intereselor legitime ale acestora.

In acest context, Camera de Comerţ şi Industrie Bacau, prin Oficiul Juridic, pune la dispozitia firmelor urmatorul serviciu :

  • Reprezentarea firmelor in contencios administrativ:

    • tarif – conform antecalculatie

* tarifele includ TVA

* Reducerile pentru membri si simpatizanti pot fi negociate, cu informarea prealabila a Presedintelui Camerei.

Contact

Pentru mai multe informatii si consultanta privind reprezentarea firmelor in contencios/instante, va sta la dispozitie Oficiul Juridic; tel: 0234.570.010, email: ccibc@ccibc.ro.
Persoana de contact: Mihai TULBURE, Consilier Juridic.

        Impreuna in lumea afacerilor