Home
Judetul Bacau
Linkuri utile
Despre noi
Membri
Proiecte
Parteneri
Comisii de lucru
Agentii
Birouri
Reprezentante
Media
Publicatii
Contact
Home » Infiintari Firme » Modificare acte – Grupuri de Interes Economic – Grupuri Europene de Interes Economic » Fuziunea » Fuziunea – Mai multe GIE, GEIE transfera totalitatea patrimoniului lor unui GIE, GEIE pe care il constituie

Fuziunea


Mai multe GIE, GEIE transfera totalitatea patrimoniului lor unui GIE, GEIE pe care il constituie.

Centrul de Infiintari Firme pune la dispozitie servicii pentru fuziune:

ETAPA I

1. Constituirea dosarului 1 de fuziune, care cuprinde:

 • Cererea de depunere si mentionare acte
  • se redacteaza de consultantul nostru
 • Hotararea adunarii generale a membrilor GIE, GEIE
  • se redacteaza de consultantul nostru
 • Proiectul de fuziune
  • se redacteaza de consultantul nostru
 • Cartea de identitate
  • se prezinta de solicitant
 • Declaratiile fiecareia din GIE, GEIE care inceteaza a exista, despre modul cum au hotarat sa stinga pasivul lor
  • se redacteaza de consultantul nostru

ETAPA a-II-a

1. Constituirea dosarului 2 de fuziune, care cuprinde:

 • Cererea de depunere si mentionare acte
  • se redacteaza de consultantul nostru
 • Cererea adresata Presedintelui Sectiei Comerciale a Tribunalului
  • se redacteaza de consultantul nostru
 • Hotararile adunarilor generale ale membrilor fiecareia din GIE, GEIE participante privind aprobarea fuziunii
  • se redacteaza de consultantul nostru
 • Proiectul de fuziune
  • se redacteaza de consultantul nostru
 • Dovada publicarii proiectului de fuziune
  • se obtine de consultantul nostru
 • Actul constitutiv al GIE, GEIE absorbante
  • se redacteaza de consultantul nostru
 • Situatia financiara de fuziune
  • se prezinta de solicitant
 • Cartea de identitate
  • se redacteaza de consultantul nostru
 • Dovada privind sediul social / secundar al GIE, GEIE rezultate din fuziune
  • se prezinta de solicitant
 • Acordul asociatiei de proprietari si al vecinilor afectati direct, daca este cazul
  • se prezinta de solicitant
 • Declaratiile date pe propria raspundere, dupa caz, de catre fondatori / administratori / cenzori,din care sa rezulte ca indeplinesc conditiile legale pentru detinerea acestor calitati
  • se redacteaza de consultantul nostru
 • Specimenul de semnatura al administratorilor
  • se prezinta de solicitant
 • Declaratia-tip pe propria raspundere care sa ateste indeplinirea conditiilor legale de functionare prevazute de legislatia speciala din domeniul sanitar, sanitar-veterinar, protectiei mediului si protectiei muncii.
  • se prezinta de solicitant
 • Certificatele de inregistrare si anexa / anexele la acesta ale GIE, GEIE care inceteaza a exista
  • se prezinta de solicitant

2. Obtinerea documentelor de inregistrare:

 • Certificatul de inscriere mentiuni
 • Certificatul de radiere.

Pentru mai multe informatii va sta la dispozitie Centrul de Infiintari Firme:

Contact

Birou Bacau

Tel:        0234.570.010, int.

E-mail:   ccibc@ccibc.ro

Mobil:     0744.164.183

Adriana BADESCU

Birou Onesti

Tel:       0234.570.010

E-mail:  ccibc@ccibc.ro

Mobil:    0722.213.570

Cezar OLTEANU

Birou Moinesti

Tel:        0234.570.010

E-mail:   ccibc@ccibc.ro

Mobil:     0722.213.570

Cezar OLTEANU

        Impreuna in lumea afacerilor