Home
Judetul Bacau
Linkuri utile
Despre noi
Membri
Proiecte
Parteneri
Comisii de lucru
Agentii
Birouri
Reprezentante
Media
Publicatii
Contact
Home » Proiecte

Proiecte


Pentru îndeplinirea misiunii sale – de sprijinire a dezvoltării economice durabile a judeţului şi pentru a oferi servicii pentru firme, Camera de Comerţ şi Industrie Bacău accesează linii de finanţare, guvernamentale şi non guvernamentale care sprijină din punct de vedere financiar realizarea de activităţi şi evenimente dedicate firmelor.

Întrucât Camera de Comerţ şi Industrie Bacău este o organizaţie de utilitate publică care se autofinanţează, pentru realizarea atribuţiilor sale sunt necesare fonduri care pot acoperi costurile administrative.

În acest sens, Camera apelează la finanţatori externi pentru:

 • promovarea economiei judeţene pe plan intern şi internaţional
 • sprijinirea internaţionalizării firmelor
 • elaborarea de studii, analize, rapoarte privind economia
 • dezvoltarea competenţelor capitalului uman
 • etc

Proiectele pe care le implementează Camera sunt dezvoltate în interesul firmelor din judetul Bacău şi au în vedere realizarea activităţilor de interes general.

Finanţatorii care e necesar să susţină dezvoltarea de proiecte în interesul firmelor sunt:

 • Autorităţile publice locale – pentru proiecte care vizează:
 • campanii de promovare a economiei judeţului,
 • atragerea de investiţii şi investitori,
 • elaborarea de strategii generale şi sectoriale de dezvoltare locală,
 • activităţi de marketing local al comunităţii
 • promovarea brandurilor locale
 • organizarea de evenimente de afaceri
 • etc
 • Autorităţile publice naţionale – pentru proiecte care sprijină :
 • internaţionalizarea firmelor şi promovarea produselor româneşti la export,
 • reducerea barierelor administrative,
 • consultarea firmelor,
 • dezvoltarea competenţelor capitalului uman
 • etc
 • Instituţii europene – pentru proiecte care încurajează :
 • schimburi de bune practici,
 • adoptarea de noi proceduri de lucru,
 • creşterea competitivităţii firmelor româneşti
 • creşterea mobilităţii capitalului uman
 • etc

Sursele de finanţare sunt alocări bugetare din bugetul local al unităţilor administrativ- teritoriale, fonduri guvernamentale, fonduri non-guvernamentale şi fonduri europene.

Contact

Mai multe informatii puteti afla comunicand prin email: ccibc@ccibc.ro, mobil: 0744.708.317 sau tel: 0234.570.010.

        Impreuna in lumea afacerilor