Home
Judetul Bacau
Linkuri utile
Despre noi
Membri
Proiecte
Parteneri
Comisii de lucru
Agentii
Birouri
Reprezentante
Media
Publicatii
Contact
Home » Oportunitati de afaceri » Avizarea cazurilor de Forta majora » Avizarea cazurilor de Forta majora – Modelul anexat

Avizarea cazurilor de forta majora


Model informativ pentru clauza din contract referitoare la Forta Majora:

  • „Exceptand cazurile in care nu au prevazut altfel, in mod expres, nici una din partile contractante nu va fi raspunzatoare pentru neexecutarea in termen si / sau in mod corespunzator, total sau partial, a oricareia din obligatiile care le revin, daca neexecutarea obligatiei respective a fost cauzata de un eveniment imprevizibil la data incheierii contractului si ale carei consecinte sunt de neinlaturat de catre partea care il invoca.
  • Partea care invoca forta majora este obligata sa aduca la cunostinta celeilalte parti, in termen de 72 ore in scris si in mod complet, producerea acesteia si sa ia toate masurile care ii stau la dispozitie in vederea limitarii consecintelor respectivului eveniment. Forta majora este constatata si certificata de Camera de Comert si Industrie Bacau.
  • Daca in termen de 30 de zile de la data producerii lui, respectivul eveniment nu inceteaza, fiecare parte va avea dreptul sa notifice celeilalte parti incetarea sau suspendarea contractului, fara ca una din parti sa poata pretinde celeilalte daune – interese.”

        Impreuna in lumea afacerilor