Home
Judetul Bacau
Linkuri utile
Despre noi
Membri
Proiecte
Parteneri
Comisii de lucru
Agentii
Birouri
Reprezentante
Media
Publicatii
Contact
Home » Informatii Utile Surse de finantare

Legislatie / Reglementari

Prezentam legislatia actualizata si ultimul act modificator.


Legislatie Nationala

Actualizat: 15.02.2016, 9:37 am


Achizitii Publice

Actualizat: 15.02.2016, 9:37 am


Masuri adoptate de Guvern pentru solutionarea unor probleme aparute in practica achizitiilor publice
Guvernul a modificat normele de aplicare a prevederilor privind atribuirea contractelor de achizitie publica, pe de o parte pentru solutionarea unor probleme ridicate, in mod constant, in practica achizitiilor publice, iar, pe de alta parte, pentru eliminarea barierelor artificiale aparute…

BPRP / R.P. / 15.02.2016 / 9:37 am


Aprobarea procedurii de atribuire aplicabile beneficiarilor privati de proiecte finantate din instrumente structurale, obiectivul Convergenta - Ordin.1050 din 29.10.2012

TIC / S.F. / 06.09.2013 / 11:36 am


Aprobarea formularelor standard ale Procesului-verbal al sedintei de deschidere a ofertelor si Raportului procedurii, aferente procedurilor de atribuire a contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii - Ordin ANRMAP nr. 302/2011

TIC / S.F. / 06.09.2013 / 11:34 am


Modificarea si completarea unor acte normative din domeniul implementarii instrumentelor structurale - HG nr. 802/2011

TIC / S.F. / 06.09.2013 / 11:33 am


Organizarea si functionarea Autoritatii Nationale pentru Reglementarea si Monitorizarea Achizitiilor Publice - Hotarare nr. 525 din 30/05/2007 publicata in Monitorul Oficial, Partea I nr. 395 din 12/06/2007

TIC / S.F. / 06.09.2013 / 11:32 am


Functia de verificare a aspectelor procedurale aferente procesului de atribuire a contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii - Ordonanta de urgenta Nr. 30 din 12 aprilie 2006

TIC / S.F. / 06.09.2013 / 11:29 am


Atribuirea contractelor de achiziţie publica, a contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii - Ordonanta de Urgenta nr. 34/2006

TIC / S.F. / 06.09.2013 / 11:24 am


Infiintarea Autoritatii Nationale pentru Reglementarea si Monitorizarea Achizitiilor Publice - Ordonanta de urgenta nr. 74 din 29/06/2005 Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 572 din 04/07/2005

TIC / S.F. / 06.09.2013 / 10:40 am


Ajutor de stat

Actualizat: 16.06.2015, 8:30 am


Regulile de eligibilitate a cheltuielilor efectuate în cadrul operaţiunilor finanţate prin FEDR, FSE şi FC 2014-2020 - aprobare - Hotararea 399 din 27 Mai 2015

TIC / S.F. / 16.06.2015 / 8:30 am


Norma "Finantarea cu dobanda subventionata a operatorilor economici (NI-FIN-06-VIII/0)" - aprobare - Hotarare nr. 186 din 27 noiembrie 2013

TIC / S.F. / 28.01.2014 / 12:45 pm


Scheme de ajutor de stat privind asigurarea dezvoltarii economice durabile - Hotarare nr. 1680 din 10 decembrie 2008

TIC / S.F. / 28.01.2014 / 12:35 pm


Scheme de ajutor de stat privind asigurarea dezvoltarii economice durabile - Hotarare nr. 956 din 4 decembrie 2013 privind modificarea Hotararii Guvernului nr. 1.680/2008

TIC / S.F. / 28.01.2014 / 12:31 pm


Scheme de ajutor de stat pentru sprijinirea investitiilor care promoveaza dezvoltarea regionala prin utilizarea tehnologiilor noi si crearea de locuri de munca - Hotarare nr. 797 din 31 iulie 2012

TIC / S.F. / 28.01.2014 / 12:08 pm


Scheme de ajutor de stat pentru sprijinirea investitiilor care promoveaza dezvoltarea regionala prin utilizarea tehnologiilor noi si crearea de locuri de munca - Hotarare nr. 955 din 4 decembrie 2013 pentru modificarea si completarea Hotararii Guvernului nr. 797/2012

TIC / S.F. / 28.01.2014 / 12:02 pm


Programul de garantare a creditelor pentru intreprinderi mici si mijlocii - Ordonanta de urgenta nr. 92 din 9 octombrie 2013

TIC / S.F. / 28.01.2014 / 11:42 am


Programul de garantare a creditelor pentru intreprinderi mici si mijlocii - norme metodologice de aplicare a Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 92/2013 - Hotarare nr. 936 din 27 noiembrie 2013

TIC / S.F. / 28.01.2014 / 11:40 am


Procedurile nationale in domeniul ajutorului de stat - O.U.G. nr. 117 din 21/12/2006

TIC / S.F. / 06.09.2013 / 3:16 pm


Cadru financiar general

Actualizat: 06.09.2013, 3:12 pm


Control si recuperare fonduri

Actualizat: 09.09.2013, 11:16 am


Legislatie Europeana

Actualizat: 05.09.2013, 4:27 pm


Normele financiare aplicabile bugetului general al Uniunii și de abrogare a Regulamentului (CE, Euratom) Nr. 1605/2002 al Consiliului - REGULAMENTUL (UE, EURATOM) NR. 966/2012 AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI din 25 octombrie 2012

TIC / S.F. / 05.09.2013 / 4:27 pm


Normele de aplicare a Regulamentului (UE, Euratom) nr. 966/2012 al Parlamentului European și al Consiliului privind normele financiare aplicabile bugetului general al Uniunii - Regulamentul delegat (UE) nr. 1268/2012 al Comisiei din 29 octombrie 2012

TIC / S.F. / 05.09.2013 / 4:25 pm


Fondul European de Dezvoltare Regională şi de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1783/1999 - REGULAMENTUL (CE) NR. 1080/2006 AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ŞI AL CONSILIULUI din 5 iulie 2006

TIC / S.F. / 05.09.2013 / 4:23 pm


Fondul European de Dezvoltare Regională în ceea ce privește eligibilitatea investiţiilor în domeniul eficienţei energetice și al energiei regenerabile în locuinţe - REGULAMENTUL (CE) NR. 397/2009 AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI din 6 mai 2009 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1080/2006

TIC / S.F. / 05.09.2013 / 4:22 pm


Fondul european de dezvoltare regională în ceea ce privește eligibilitatea intervențiilor în domeniul locuințelor în favoarea comunităților marginalizate - REGULAMENTUL (UE) NR. 437/2010 AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI din 19 mai 2010 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1080/2006

TIC / S.F. / 05.09.2013 / 4:18 pm


Fondul Social European şi de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1784/1999 - REGULAMENTUL (CE) nr. 1081/2006 AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ŞI AL CONSILIULUI din 5 iulie 2006

TIC / S.F. / 05.09.2013 / 4:16 pm


Fondul Social European în vederea adăugării de noi tipuri de costuri eligibile pentru o contribuţie din partea FSE - REGULAMENTUL (CE) NR. 396/2009 AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI din 6 mai 2009 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1081/2006

TIC / S.F. / 05.09.2013 / 4:14 pm


Fondul European de Dezvoltare Regională, Fondul Social European şi Fondul de coeziune şi de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1260/1999 - REGULAMENTUL (CE) nr. 1083/2006 AL CONSILIULUI din 11 iulie 2006 de stabilire a anumitor dispoziţii generale

TIC / S.F. / 05.09.2013 / 4:12 pm


Fondul European de Dezvoltare Regională, Fondul Social European și Fondul de coeziune, în ceea ce privește anumite dispoziții privind gestiunea financiară - REGULAMENTUL (CE) NR. 284/2009 AL CONSILIULUI din 7 aprilie 2009 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1083/2006

TIC / S.F. / 05.09.2013 / 4:11 pm


Fondul European de Dezvoltare Regională, Fondul Social European şi Fondul de Coeziune şi pentru implementarea Regulamentului (CE) nr. 1080/2006 al Parlamentului European şi al Consiliului pentru Fondul European de Dezvoltare Regională - REGULAMENTUL COMISIEI (CE) NR. 1828/2006 din decembrie 2006 stabilind regulile pentru implementarea Regulamentului Consiliului (CE) nr. 1083/2006

TIC / S.F. / 05.09.2013 / 2:51 pm


Gruparea europeană de cooperare teritorială (GECT) - REGULAMENTUL (CE) NR. 1082/2006 AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ŞI AL CONSILIULUI din 5 iulie 2006

TIC / S.F. / 05.09.2013 / 2:46 pm


Fondul de coeziune şi de abrogare al Regulamentului (CE) nr. 1164/94 - REGULAMENTUL (CE) nr. 1084/2006 AL CONSILIULUI din 11 iulie 2006

TIC / S.F. / 05.09.2013 / 2:42 pm


Informatii Utile


Finantare IMM-uri in Regiunea Nord-Est
In conditiile unei dezvoltari tehnologice rapide, cu efecte directe asupra ciclului de viata al produselor si al tehnologiilor, companiile trebuie sa raspunda…

TIC / S.F. / 07.03.2018 / 8:48 am


Calendarul pentru 2017 al lansărilor de apeluri pe PNDR: Submăsurile adresate activităților neagricole (6.2 și 6.4) se lansează în aprilie!
Calendarul pentru 2017 al lansărilor de apeluri pe PNDR: Submăsurile adresate activităților neagricole (6.2 și 6.4) se lansează în aprilie!  Pe 15…

TIC / S.F. / 21.03.2017 / 10:03 am


POR: Un nou Ghid al solicitantului pentru finantarea IMM lansat in consultare publica!
Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Regional (POR) a publicat spre consultare publică Ghidul Solicitantului – Condiții specifice de accesare a fondurilor…

TIC / S.F. / 26.07.2016 / 3:38 pm


Incep inscrierile in cadrul Programului National Multianual de Microindustrializare
Prin Ordinul Viceprim-ministrului,  Ministrului Economiei, Comertului si Relatiilor cu Mediul de Afaceri nr. 695/30.06.2016 publicat in MO, partea I, nr. 511 din…

BPRP / R.P. / 20.07.2016 / 1:52 pm


Schema de ajutor de stat având ca obiectiv stimularea investițiilor cu impact major în economie (HG nr. 807/2014)
Beneficiari eligibili Întreprinderi nou-înființate sau întreprinderi în activitate, atât IMM-uri, cât și întreprinderi mari Valoarea finanțării acordate Între 15% și 50% din…

TIC / S.F. / 18.07.2016 / 12:12 pm


MDRAP a revizuit Ghidul solicitantului pentru prioritatea de investiţie 2.1.A – Microîntreprinderi
Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice a publicat în data de 11.07.2016, varianta revizuită a Ghidului solicitantului – Condiții specifice de accesare…

BPRP / R.P. / 18.07.2016 / 10:17 am


MFE a publicat spre consultare Ordinul privind achizițiile efectuate de solicitanți sau beneficiari privați
Ministerul Fondurilor Europene a lansat, spre consultare, proiectul de ordin care va reglementa regimul juridic al achiziţiilor efectuate de solicitanții sau beneficiarii…

BPRP / R.P. / 13.07.2016 / 7:56 am


POCU: Date estimate de publicare in consultare a Ghidurilor Solicitantului – Conditii Specifice
In urma unei intalniri a Comitetului de Monitorizare POCU in cadrul careia a fost prezentat calendarul estimativ de publicare a ghidurilor solicitantului…

TIC / S.F. / 14.06.2016 / 9:01 am


Guvernul a aprobat prin memorandum alte patru programe de sprijin pentru intreprinderile mici si mijlocii
Guvernul a aprobat un memorandum privind sustinerea a inca patru scheme de ajutor de minimis pentru programele de incurajare si de stimulare…

BPRP / R.P. / 13.06.2016 / 9:03 am


In termen

Arhiva

        Impreuna in lumea afacerilor