Home
Judetul Bacau
Linkuri utile
Despre noi
Membri
Proiecte
Parteneri
Comisii de lucru
Agentii
Birouri
Reprezentante
Media
Publicatii
Contact
Home » Informatii Utile Surse de finantare

Legislatie / Reglementari

Prezentam legislatia actualizata si ultimul act modificator.


Legislatie Nationala

Actualizat: 12.07.2023, 1:34 pm


Achizitii Publice

Actualizat: 15.02.2016, 9:37 am
Masuri adoptate de Guvern pentru solutionarea unor probleme aparute in practica achizitiilor publice
Guvernul a modificat normele de aplicare a prevederilor privind atribuirea contractelor de achizitie publica, pe de o parte pentru solutionarea unor probleme ridicate, in mod constant, in practica achizitiilor publice, iar, pe de alta parte, pentru eliminarea barierelor artificiale aparute…

BPRP / R.P. / 15.02.2016 / 9:37 am
Aprobarea procedurii de atribuire aplicabile beneficiarilor privati de proiecte finantate din instrumente structurale, obiectivul Convergenta – Ordin.1050 din 29.10.2012

TIC / S.F. / 06.09.2013 / 11:36 am
Aprobarea formularelor standard ale Procesului-verbal al sedintei de deschidere a ofertelor si Raportului procedurii, aferente procedurilor de atribuire a contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii – Ordin ANRMAP nr. 302/2011

TIC / S.F. / 06.09.2013 / 11:34 am
Modificarea si completarea unor acte normative din domeniul implementarii instrumentelor structurale – HG nr. 802/2011

TIC / S.F. / 06.09.2013 / 11:33 am
Organizarea si functionarea Autoritatii Nationale pentru Reglementarea si Monitorizarea Achizitiilor Publice – Hotarare nr. 525 din 30/05/2007 publicata in Monitorul Oficial, Partea I nr. 395 din 12/06/2007

TIC / S.F. / 06.09.2013 / 11:32 am
Functia de verificare a aspectelor procedurale aferente procesului de atribuire a contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii – Ordonanta de urgenta Nr. 30 din 12 aprilie 2006

TIC / S.F. / 06.09.2013 / 11:29 am
Atribuirea contractelor de achiziţie publica, a contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii – Ordonanta de Urgenta nr. 34/2006

TIC / S.F. / 06.09.2013 / 11:24 am
Infiintarea Autoritatii Nationale pentru Reglementarea si Monitorizarea Achizitiilor Publice – Ordonanta de urgenta nr. 74 din 29/06/2005 Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 572 din 04/07/2005

TIC / S.F. / 06.09.2013 / 10:40 am


Ajutor de stat

Actualizat: 16.06.2015, 8:30 am
Regulile de eligibilitate a cheltuielilor efectuate în cadrul operaţiunilor finanţate prin FEDR, FSE şi FC 2014-2020 – aprobare – Hotararea 399 din 27 Mai 2015

TIC / S.F. / 16.06.2015 / 8:30 am
Norma „Finantarea cu dobanda subventionata a operatorilor economici (NI-FIN-06-VIII/0)” – aprobare – Hotarare nr. 186 din 27 noiembrie 2013

TIC / S.F. / 28.01.2014 / 12:45 pm
Scheme de ajutor de stat privind asigurarea dezvoltarii economice durabile – Hotarare nr. 1680 din 10 decembrie 2008

TIC / S.F. / 28.01.2014 / 12:35 pm
Scheme de ajutor de stat privind asigurarea dezvoltarii economice durabile – Hotarare nr. 956 din 4 decembrie 2013 privind modificarea Hotararii Guvernului nr. 1.680/2008

TIC / S.F. / 28.01.2014 / 12:31 pm
Scheme de ajutor de stat pentru sprijinirea investitiilor care promoveaza dezvoltarea regionala prin utilizarea tehnologiilor noi si crearea de locuri de munca – Hotarare nr. 797 din 31 iulie 2012

TIC / S.F. / 28.01.2014 / 12:08 pm
Scheme de ajutor de stat pentru sprijinirea investitiilor care promoveaza dezvoltarea regionala prin utilizarea tehnologiilor noi si crearea de locuri de munca – Hotarare nr. 955 din 4 decembrie 2013 pentru modificarea si completarea Hotararii Guvernului nr. 797/2012

TIC / S.F. / 28.01.2014 / 12:02 pm
Programul de garantare a creditelor pentru intreprinderi mici si mijlocii – Ordonanta de urgenta nr. 92 din 9 octombrie 2013

TIC / S.F. / 28.01.2014 / 11:42 am
Programul de garantare a creditelor pentru intreprinderi mici si mijlocii – norme metodologice de aplicare a Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 92/2013 – Hotarare nr. 936 din 27 noiembrie 2013

TIC / S.F. / 28.01.2014 / 11:40 am
Procedurile nationale in domeniul ajutorului de stat – O.U.G. nr. 117 din 21/12/2006

TIC / S.F. / 06.09.2013 / 3:16 pm


Cadru financiar general

Actualizat: 12.07.2023, 1:34 pm


Control si recuperare fonduri

Actualizat: 09.09.2013, 11:16 am


Legislatie Europeana

Actualizat: 03.08.2023, 12:56 pm
Oportunități de finanțare pentru internaționalizarea produselor și serviciilor românești
Din anul 2015, ECCP (European Cluster Collaboration Platform) – o inițiativă a Comisiei Europene, fondată prin programul UE pentru Competitivitate a Întreprinderilor și IMM-urilor (COSME) – acționează ca … […]

DRP/ C.T. / 03.08.2023 / 12:56 pm
CCIR: Programul Asistență Tehnică (POAT) 2021-2027
Camera de Comert si Industrie Romaniei (CCIR) informeaza in privinta Programului Operational Asistenţă Tehnică (POAT) care reprezinta primul … […]

DRP/ C.T. / 08.11.2022 / 12:57 pm
Normele financiare aplicabile bugetului general al Uniunii și de abrogare a Regulamentului (CE, Euratom) Nr. 1605/2002 al Consiliului – REGULAMENTUL (UE, EURATOM) NR. 966/2012 AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI din 25 octombrie 2012

TIC / S.F. / 05.09.2013 / 4:27 pm
Normele de aplicare a Regulamentului (UE, Euratom) nr. 966/2012 al Parlamentului European și al Consiliului privind normele financiare aplicabile bugetului general al Uniunii – Regulamentul delegat (UE) nr. 1268/2012 al Comisiei din 29 octombrie 2012

TIC / S.F. / 05.09.2013 / 4:25 pm
Fondul European de Dezvoltare Regională şi de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1783/1999 – REGULAMENTUL (CE) NR. 1080/2006 AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ŞI AL CONSILIULUI din 5 iulie 2006

TIC / S.F. / 05.09.2013 / 4:23 pm
Fondul European de Dezvoltare Regională în ceea ce privește eligibilitatea investiţiilor în domeniul eficienţei energetice și al energiei regenerabile în locuinţe – REGULAMENTUL (CE) NR. 397/2009 AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI din 6 mai 2009 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1080/2006

TIC / S.F. / 05.09.2013 / 4:22 pm
Fondul european de dezvoltare regională în ceea ce privește eligibilitatea intervențiilor în domeniul locuințelor în favoarea comunităților marginalizate – REGULAMENTUL (UE) NR. 437/2010 AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI din 19 mai 2010 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1080/2006

TIC / S.F. / 05.09.2013 / 4:18 pm
Fondul Social European şi de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1784/1999 – REGULAMENTUL (CE) nr. 1081/2006 AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ŞI AL CONSILIULUI din 5 iulie 2006

TIC / S.F. / 05.09.2013 / 4:16 pm
Fondul Social European în vederea adăugării de noi tipuri de costuri eligibile pentru o contribuţie din partea FSE – REGULAMENTUL (CE) NR. 396/2009 AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI din 6 mai 2009 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1081/2006

TIC / S.F. / 05.09.2013 / 4:14 pm
Fondul European de Dezvoltare Regională, Fondul Social European şi Fondul de coeziune şi de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1260/1999 – REGULAMENTUL (CE) nr. 1083/2006 AL CONSILIULUI din 11 iulie 2006 de stabilire a anumitor dispoziţii generale

TIC / S.F. / 05.09.2013 / 4:12 pm
Fondul European de Dezvoltare Regională, Fondul Social European și Fondul de coeziune, în ceea ce privește anumite dispoziții privind gestiunea financiară – REGULAMENTUL (CE) NR. 284/2009 AL CONSILIULUI din 7 aprilie 2009 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1083/2006

TIC / S.F. / 05.09.2013 / 4:11 pm
Fondul European de Dezvoltare Regională, Fondul Social European şi Fondul de Coeziune şi pentru implementarea Regulamentului (CE) nr. 1080/2006 al Parlamentului European şi al Consiliului pentru Fondul European de Dezvoltare Regională – REGULAMENTUL COMISIEI (CE) NR. 1828/2006 din decembrie 2006 stabilind regulile pentru implementarea Regulamentului Consiliului (CE) nr. 1083/2006

TIC / S.F. / 05.09.2013 / 2:51 pm
Gruparea europeană de cooperare teritorială (GECT) – REGULAMENTUL (CE) NR. 1082/2006 AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ŞI AL CONSILIULUI din 5 iulie 2006

TIC / S.F. / 05.09.2013 / 2:46 pm
Fondul de coeziune şi de abrogare al Regulamentului (CE) nr. 1164/94 – REGULAMENTUL (CE) nr. 1084/2006 AL CONSILIULUI din 11 iulie 2006

TIC / S.F. / 05.09.2013 / 2:42 pm


Informatii Utile
Noi granturi IMM 2023 de 15.000-100.000 EUR, pentru digitalizare, în judetul Bacau
Microîntreprinderile și firmele mici și mijlocii (IMM) din cele 6 județe ale regiunii Nord-Est vor putea obține granturi de câte 15.000-100.000 EUR,…

DRP/ C.T. / 30.06.2023 / 10:55 am
Invitatie la Targul de Investitii Frankfurt
In perioada 14-15 sepetmbrie 2023 va avea loc cea de-a opta ediție a Expoziției de Management al Investițiilor (IME), în centrul financiar…

DRP/ C.T. / 16.06.2023 / 12:19 pm
Fondurile alocate Regiunii Nord-Est în Programul „Casa Verde Fotovoltaice” s-au epuizat în 5 minute
In data de 29 mai 2023 a demarat sesiunea de înscriere a persoanelor fizice în cadrul Programului privind instalarea sistemelor de panouri…

DRP/ C.T. / 30.05.2023 / 7:34 am
Firma aradeana se impune de piata de sisteme de purificare a aerului si apei
Alcalina Life SRL, societate membra a Camerei de Comert si Industrie Arad a luat nastere in 2019, printr-un proiect de … […]

DRP/ C.T. / 24.05.2023 / 11:25 am
S-a deschis portalul de fonduri UE MySMIS2021
Marți, 16 mai 2023, s-a deschis, pentru preînscriere, sistemul informatic MySMIS2021/SMIS2021+, care va fi utilizat în România pentru depunerea proiectelor și gestionarea…

DRP/ C.T. / 17.05.2023 / 2:12 pm
A aparut Catalogul surselor de finanțare – aprilie 2023
Catalogul, realizat de ADR Nord-Est, oferă informații la zi despre oportunitățile de finanțare disponibile, tuturor organizațiilor care doresc să-și … […]

DRP/ C.T. / 18.04.2023 / 12:24 pm
Fonduri UE 2023: Câte 50.000 – 200.000 EUR pentru microîntreprinderi din regiunea Nord-Est
Agenția pentru Dezvoltare Regională (ADR) Nord-Est a publicat în dezbatere propunerea de Ghid de finanțare pentru apelul 1 de proiecte … […]

DRP/ C.T. / 10.04.2023 / 11:19 am
Consultare publică privind Ghidul Solicitantului de finanțare
Autoritatea de Management pentru Programul Regional Nord-Est 2021 – 2027, a lansat pe 31 martie 2023, în consultare publică, Ghidul Solicitantului de…

DRP/ C.T. / 04.04.2023 / 10:18 am
REPowerEU
Ca răspuns la dificultățile și perturbările de pe piața energiei, Comisia Europeană a inițiat REPowerEU, un plan menit să asigure … […]

DRP/ C.T. / 03.04.2023 / 10:21 am


In termen

Arhiva

        Impreuna in lumea afacerilor